University of Oulu

Sosiaalisen median markkinoinnin tuoton mittaaminen

Saved in:
Author: Moilanen, Saku1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705312221
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Moilanen, 2017
Publish Date: 2017-05-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkimuksessa tutkittiin sosiaalisen median markkinoinnin tuoton mittaamista. Pääasiallisena suorituskyvyn mittarina käytettiin ROI-työkalua. Aiemman tutkimustiedon perusteella tutkijoilla ei ollut yksimielisyyttä sosiaalisen median markkinoinnin tuoton mittaamisen hyödyllisyydestä, joten tämän tutkimuksen ongelmana oli selvittää millä tavoin sosiaalisen median markkinoinnin tuoton mittaaminen onnistuu. Tutkimusmenetelmänä käytettiin integroivaa kirjallisuuskatsausta, sillä aiheesta oli olemassa laajasti tieteellistä tutkimustietoa ja integroivan kirjallisuuskatsauksen avulla voi syntetisoida aiempaa tutkimustietoa luoden kuitenkin uutta sisältöä aiheeseen. Tutkimuksen perusteella suurin osa käytetyistä tutkijoista oli sitä mieltä, että sosiaalisen median markkinoinnin tuoton mittaaminen on mahdollista. Kuitenkin, sellaisen mittariston, jonka avulla saataisiin relevanttia tietoa sosiaalisen median markkinointitoimien tehokkuudesta, muodostaminen vaatii resursseja sekä kärsivällisyyttä. Sosiaalisen median markkinoinnin tuoton mittaaminen ei kuitenkaan onnistu pelkän ROI:n avulla, sillä sosiaalisen median ja ROI:n ominaispiirteet ovat niin erilaiset. ROI keskittyy lyhyen aikavälin ominaisuuksiin ja jättää huomiotta kvalitatiiviset tekijät. Sosiaalisessa mediassa sen sijaan pitkän aikavälin toiminnot ovat olennaisia samoin kuin kvalitatiiviset tekijät. Näiden syiden takia tutkijat ovat kehittäneet muokattuja versioita ROI-työkalusta, joiden avulla he pyrkivät mittaamaan sosiaalisen median markkinoinnin tuottoa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Saku Moilanen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.