University of Oulu

Kansainvälistyminen kilpailuetuna : pienten suomalaisten yritysten kansainvälistyminen Viroon

Saved in:
Author: Breukers, Leonard1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705312241
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Breukers, 2017
Publish Date: 2017-05-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Suomen talous on kärsinyt pitkästä lamasta, mikä on vaikuttanut paikallisten yritysten kilpailukykyyn. Tämä tutkimus tarkastelee vaihtoehtoista kilpailukyvyn parantamista kansainvälistymisen näkökulmasta, keskittyen Viron tarjoamiin taloudellisiin mahdollisuuksiin. Tutkimus tarkastelee Powellin, DiMaggion ja Granovetterin määrittelemän institutionaalisen teorian kautta Viron ja Suomen välisiä taloudellisia ja poliittisia tekijöitä, jotka vaikuttavat yritysten kansainvälistymiseen. Lisäksi lainsäädännön ja kulttuurin vaikutusta tutkitaan suomalaisen yrityksen näkökulmasta, jotka yhdistetään institutionaalisen teorian kanssa muodostaen pohjan kansainvälistymiselle. Lopulta tutkimus yhdistää tämän pohjan Johansonin ja Vahlnen Uppsala -mallin mukaiseen laajentumiseen ja muodostaa johtopäätöksen tutkimukselle. Merkittävänä löytönä oli kansainvälistymisen tarjoama etu kilpailutekijänä laajentuneiden yritysten kotimaassa, mutta tämän vahvistamiseksi tulisi suorittaa enemmän empiiristä -tutkimusta kansainvälistyneiden suomalaisten yritysten saavuttamista kilpailullisista eduista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Leonard Breukers, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.