University of Oulu

Blogiyhteistyön hyödyntäminen yrityksen sosiaalisen median markkinoinnissa

Saved in:
Author: Paavola, Taru1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 48
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705312244
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Paavola, 2017
Publish Date: 2017-05-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatintutkielma keskittyy tutkimaan yrityksen sosiaalisen median markkinointia blogiyhteistyön kautta. Blogien suosio lisääntyy koko ajan yhtenä sosiaalisen median markkinointikanavana niiden kustannustehokkuuden vuoksi. Yhä useammat yritykset kirjoittavat omaa yritysblogia tai tekevät yhteistyötä julkisten yksityishenkilöiden ylläpitämien blogien kanssa. Aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet tutkimaan yritysten ylläpitämiä yritysblogeja sekä blogeja yleisesti. Blogiyhteistyöstä ei löydy kuitenkaan kovin paljoa tutkittua tietoa, vaikka kyseinen yrityksen markkinointimuoto kasvattaa suosiotaan koko ajan. Tavoitteena onkin muodostaa empiirisesti perusteltu viitekehys blogiyhteistyön hyödyntämiselle yrityksen markkinoinnissa tutkimalla aihetta tapausyrityksen avulla. Tutkielma koostuu teoreettisesta viitekehyksestä sekä empiirisestä osiosta. Empiirinen osio on toteutettu kvalitatiivisena haastatteluna ja tapausyrityksen haastattelussa on käytetty puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastattelu toteutettiin kevytyrittäjyyspalvelua tarjoavalle yritykselle UKKO.fi:lle. Teoriassa sekä empiriassa on pyritty löytämään blogiyhteistyölle motiiveja/ tavoitteita, keinoja, seurauksia ja tuloksia. Teoreettisesta viitekehyksestä voidaan huomata, että tärkein motiivi blogiyhteistyölle on kustannustehokkuus ja blogiyhteistyön tehokkuuden seuraaminen on yksi suurimmista tavoitteista. Suosituimpina keinoina voidaan pitää sisältömarkkinointia, display-mainontaa sekä kumppanuusmarkkinointia. Tutkijat ovat keskittyneet enemmän yrityksen ulkoisiin seurauksiin kuten Word of Mouth-markkinointiin ja he pitävät yrityksen, bloggaajan ja lukijoiden tasapainoa tärkeänä onnistumisen kriteerinä. Tapausyrityksen tutkimuksesta nähdään, että tärkein motiivi blogiyhteistyölle on niiden kustannustehokkuus ja suurimpana tavoitteena on uusien asiakkaiden hankinta sekä kommenttien että jakojen seuraus. Parhaimpana ja tehokkaimpana keinona tapausyritys piti sisältömarkkinointia. Yritys painotti sisäisiä seurauksia eli kustannuksia ja tulokset-osiossa tärkeimmät havainnot keskittyivät aitoon yhteistyöhön onnistumisen kannalta. Tutkimuksen aineiston ollessa pieni, ei tutkimuksesta voida tehdä tarkkoja johtopäätöksiä eikä tuloksia voida yleistää koskemaan kaikkia yrityksiä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Taru Paavola, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.