University of Oulu

Terveellinen rakennussuunnittelu : case study, Iso-Orvokkiniityn terve omakotitalo

Saved in:
Author: Pöytäniemi, Jaakko1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 12.7 MB)
Pages: 99
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705312258
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pöytäniemi, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Description:
Diplomityössäni esitän ekologisen, kestävän ja terveellisen ratkaisun omakotitalorakentamiseen. Käyn myös läpi yleisesti nykyrakentamisen ratkaisuja sekä käytännön problematiikkaa. Kerron, miksi kiinnostuin aiheesta, ja kuinka terveellisen rakentamisen pohtiminen on muuttanut käsitystäni ympäristöstämme ja rakennussuunnittelusta. Diplomityöni pääpainon oli tarkoitus olla savi- ja olkirakentamisessa. Lopullinen lähestymistapa muotoutui diplomityön edetessä ja alkoi painottua myös muiden kuin savi- ja olkimateriaalien käyttöön. Erityisesti materiaalien vaikutus rakennuksen hiilidioksidijalanjälkeen, kosteuskäyttäytymiseen ja sisäilman laatuun osoittautuivat tärkeäksi. Case study -kohteesta tuli kokonaisuutena myös niin omanlaisensa kohde, ettei olisi tarkoituksenmukaista keskittyä vain olkipaalirakentamiseen. Toivon työni haastavan niin rakennuttajia, rakentajia kuin suunnittelijoitakin pohtimaan käyttämiensä materiaalien vaikutusta laajemmin elinympäristöömme. Case study -kohteena esittelen suunnittelemani puurunkoisen luonnonmukaisesti toteutettavan omakotitalon Iso-orvokkiniityn. Kohde sijaitsee permakulttuuritilalla Karjalohjalla Länsi-Uudellamaalla. Suunnittelun lähtökohtana oli toteuttaa hiilidioksidijalanjäljeltään negatiivinen, ekologinen, omavarainen ja ennen kaikkea terveellinen omakotitalo. Iso-orvokkiniitty saavutti harjakorkeuden syksyllä 2016.
see all

In my thesis, I present an ecological, sustainable and healthy solution for home building. I also go through general solutions used in current construction and the practical problems those present. I will explain why I was interested in the subject and how the healthy construction process has changed my thinking about our environment and building design. The main focus of the thesis was supposed to be clay and straw construction. The final approach was shaped by the process and the thesis started to emphasize also other materials than clay and straw. The impact of materials on carbon dioxide footprint, moisture behavior and indoor air quality proved to be important. As a whole, the case study became a unique object of its own, so it would not be expedient to focus solely on straw bale construction. I hope the work challenges customers, builders and designers to reflect on the effects of materials they use in our living environment. As a case study, I will introduce a wood-framed, ecologically built, self-sustaining home of Iso-orvokkiniitty. The site is located in permaculture farm in Karjalohja in Länsi-Uusimaa. Basis for planning was to implement a carbon dioxide negative, ecological, self-sufficient and above all a healthy home. Iso-orvokkiniitty reached its full height in the fall of 2016.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jaakko Pöytäniemi, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.