University of Oulu

Web-analytiikan ja sisältömarkkinoinnin yhdistäminen

Saved in:
Author: Kemppainen, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705312262
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kemppainen, 2017
Publish Date: 2017-05-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän tutkielman tavoitteena oli yhdistää web-analytiikka ja sisältömarkkinointi liike-elämää ja markkinoinnin asiantuntijuutta hyödyttäväksi kokonaisuudeksi. Tutkimus suoritettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jossa 585 hakutuloksen joukosta valittiin 17 artikkelia synteesin pohjaksi. Aiempaa tutkimusta aiheista on vähän, ja web-analytiikan yhdistämistä sisältömarkkinointiin business-to-consumer -ympäristössä ei ole tutkittu tätä ennen akateemisesti lainkaan. Synteesiin valittiin artikkeleita vain laadukkaista tieteellisistä aikakausijulkaisuista, ja ne analysoitiin kategoria kerrallaan jaettuna sisältömarkkinointia ja web-analytiikkaa koskeviksi. Analyysin perusteella löytyivät tutkimuksen aihepiirien yhtymäkohdat, joista luotiin synteesi. Yhtymäkohdat voi tiivistää prosessiksi, jossa aluksi web-analytiikan avulla mitataan kuluttajien tarpeita esimerkiksi videoiden katselukertoja ja kuluttajien navigointipolkuja seuraamalla. Näitä tarpeita voidaan tyydyttää sisältömarkkinoinnin avulla: tärkeää sisältöä luodessa onkin perinteisten myyntiviestien sijaan tuoda asiakkaille aitoa arvoa ja ratkaista heidän ongelmiaan. Sisällön onnistumista voidaan seurata kuluttajien osallistumisen laajuutta, laatua ja vaikutusta mittaamalla. Kuluttajien osallistumisesta voidaan päätellä lisää heidän tarpeistaan, ja kehittää sisältöä edelleen. Prosessi toimii jatkuvana syklinä, jonka onnistunut soveltaminen yrityksissä vaatii myös tietynlaista kulttuuria: sisältöä luodessa tulee omaksua julkaisijan asenne ja web-analytiikan tuottamaa tietoa tulee hyödyntää päätöksenteossa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Kemppainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.