University of Oulu

Rigaku SmartLab:in käyttö terästutkimuksessa

Saved in:
Author: Tirri, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.5 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705312274
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Tirri, 2017
Publish Date: 2017-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintyössä tutustuttiin Oulun yliopiston uuteen Rigaku SmartLab -röntgendiffraktometriin ja sen ohjelmistoihin. Mitatun datan käsittely on aiheuttanut ongelmia tutkijoille, sillä laitteiston ohjelmistot ovat monimutkaisia käyttää. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli laatia selkeät ja helposti ymmärrettävät ohjeet ohjelmistojen käyttämiseen. Näiden ohjeiden tarkoitus on tukea Oulun yliopiston tutkijoita työssään. Työssä on selvitetty lyhyesti Rigaku SmartLab -ohjelmisto ja sen käyttömahdollisuudet. Itse ohjelmistojen käyttöohjeet ovat laadittu mahdollisimman selkeiksi sekä yksikäsitteisiksi.
see all

This bachelor’s thesis is about University of Oulu’s new Rigaku SmartLab X-ray diffraction system and its software. Processing the measuring data has caused problems for researchers, because the software is complicated to use. The purpose of this thesis is to present clear and easy-to-follow instruction manuals for the software. These instructions are meant to support the work of researchers of University of Oulu. In this thesis software of Rigaku SmartLab and its applications are presented briefly. Instruction manuals of the software are designed to be as clear and unambiguous as possible.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Tirri, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.