University of Oulu

Infertiliteetin genetiikka

Saved in:
Author: Gullsten, Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705312278
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Gullsten, 2017
Publish Date: 2017-05-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Infertiliteetti eli lisääntymiskyvyn aleneminen koskettaa noin 7% lasta yrittävistä pareista ja geneettiset tekijät ovat infertiliteetin syynä noin 50% tapauksista. Geneettiset syyt voivat olla esimerkiksi kromosomaaliset poikkeavuudet, deleetioiden ja duplikaatioiden seurauksena syntyvät DNA:n kopiomäärämuutokset, yhden geenin aiheuttamat sairaudet, polygeeniset sairaudet ja epigeneettiset sairaudet. Useimmiten infertiliteetti johtuu kuitenkin usean geenin ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta. Infertiliteettiin vaikuttavia geenejä löytyy ihmispopulaatiossa yhtä yleisesti ympäri maailmaa, mikä kertoo näiden geenien vanhasta alkuperästä. Onkin mielenkiintoista, miten tällaiset geenit ovat säilyneet populaatiossa jo pitkään, vaikka niiden olettaisi karsiutuvan populaatiosta pois niiden tuoman negatiivisen valinnan vuoksi. Koko genomin tutkimusmenetelmien myötä on saatu lisää tietoa infertiliteettiin liittyvistä geeneistä, ja myös tieto ei-koodavan DNA-alueen ja mitokondrioiden DNA:n merkityksestä on lisääntynyt. Tulevaisuudessa voidaan odottaa infertiliteettiin liittyvän tiedon lisääntyvän, ja tutkimustulosten myötä voidaan kehittää uudenlaisia hoitokeinoja lapsettomuuden hoitoon.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sofia Gullsten, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.