University of Oulu

HSC-3 -solujen eksosomit ja CAV-1 -proteiinin ilmeneminen

Saved in:
Author: Hotakainen, Lari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 9
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705312281
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Hotakainen, 2017
Publish Date: 2017-06-01
Thesis type: Other thesis
Tutor: Salo, Tuula
Pirilä, Emma
Reviewer: Risteli, Maija
Salo, Tuula
Pirilä, Emma
Description:
Kielisyövän tuumorimikroympäristö ja sen eri komponentit ovat olleet viime aikoina kiivaan tutkimuksen kohteena. Näillä tekijöillä näyttäisi olevan merkitystä syövän kasvussa, invaasiossa ja leviämisessä. Mikroympäristön ominaisuuksiin vaikuttaa todennäköisesti syöpäsolujen ja tuumorin mikroympäristön molekyylivälitteinen keskustelu, ja tämän vuoropuhelun viestinvälittäjiä ovat esimerkiksi eksosomit. Eksosomit ovat kehon normaalien solujen ja syöpäsolujen erittämiä lipidikaksoiskalvollisia mikrovesikkeleitä, jotka voivat spesifisesti sitoutua kohdesoluunsa, ja muokata sen toimintaa esimerkiksi sen sisältämien proteiinien ja RNA:n välityksellä. Syöpäsolujen eksosomien kohdesoluina voivat olla esimerkiksi mesenkymaaliset kantasolut, tulehdussolut tai ns. syöpään liittyvät fibroblastit (CAFs, cancer associated fibroblasts). Kielisyövän on havaittu ilmentävän normaalia enemmän kaveoliini-1 -proteiinia (CAV-1), jonka määrä näyttäisi nousevan syövän kehitysasteen mukaan. Tässä tutkimuksessa selvitimme in vitro -laboratoriokokeilla, sisältävätkö aggressiivisen liikkuvan kielen syöpäsolulinjan (HSC-3) erittämät eksosomit CAV-1 proteiinia. Tutkimuksiemme alkuvaiheessa loimme pohjaa eksosomieristyksen menetelmille yhteistyössä israelilaisen tutkimusryhmän kanssa. Varsinaisessa tutkimuksissamme eristimme eksosomeja HSC-3 solulinjalta käyttäen kaupallista ExoQuick-TC™ -valmistetta. Solujen eksosomieritystä indusoitiin käyttäen 4-aminofenyylielohopea-asetaattia (APMA). Kerättyjä eksosomeja ja sen sisältämiä proteiineja (CD63 ja CAV-1) tarkasteltiin immunoelektronimikroskopialla sekä Western blot -analyysillä. Sekä immunoelektronimikroskopiassa että Western blot -analyysissä havaittiin eristettyjen eksosomien sisältävän niille tyypillistä CD63-proteiinia sekä CAV-1 -proteiinia. Saamamme tulokset viittaavat siihen, että kielisyöpäsolut saattavat olla osana CAV-1-proteiinin kertymissä tuumorin mikroympäristöön. Tällä saattaa olla merkitystä mikroympäristön muuttumisessa edullisemmaksi syövän jakaantumiselle, invaasiolle ja leviämiselle. Vaikka tutkimuksemme osoittavat eksosomien ja CAV-1-proteiinin yhteyden, tarvitaan lisätutkimuksia myös näiden kahden yhteydestä sekä in vitro -kokeissa muilla kielisyöpäsolulinjoilla että in vivo -kielisyöpätutkimuksissa. CAV-1 proteiinin rooli syövän kehityksessä on monimutkainen ja osin epäselvä, ja tämänhetkiset tutkimustulokset ovatkin osin ristiriidassa keskenään. Myös eksosomien ja CAV-1 proteiinin erityksen säätely solutasolla vaatii lisätutkimuksia. Tulokset kuuluvat BMC Cancer -lehdessä julkaistuun alkuperäisartikkeliin, jossa allekirjoittaneen työpanos on käsitelty tiivistelmäosuudessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Lari Hotakainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.