University of Oulu

Oulun teknisen liikelaitoksen ajoneuvojen ja työkoneiden huoltotilojen ja -toiminnan suunnittelu

Saved in:
Author: Ronkainen, Jesse1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Pages: 106
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706012291
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ronkainen, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haataja, Mauri
Reviewer: Haataja, Mauri
Niskanen, Perttu
Description:
Tutkimuksessa selvitettiin Oulun teknisen liikelaitoksen Konepalveluiden korjaamon ja metallirakennetoiminnan nykytilaa ja toimintaa. Vuoteen 2020 asetetut tavoitteet liikelaitoksen toiminnalle supistaa omaa osuutta palveluntuottamisessa. Tämä vähentää liikelaitoksen henkilöstön ja tilojen määrää sekä muuttaa toimintatapoja. Tutkimuksessa kartoitettiin liikelaitoksen käytössä oleva ajoneuvo- ja työkonekalusto sekä sen määrä ja laatu. Suunniteltujen huoltotilojen ja -toiminnan tulee vastata kaluston tarpeita. Huoltotilojen toiminta tuli suunnitella jäljelle jääviin tukikohtiin missä olemassa olevat kiinteistöt varustellaan käyttöön. Kirjallisuustutkimuksessa perehdyttiin kunnossapidon sisältämään toimintaan ja layout suunnitteluun liittyviin asioihin. Kirjallisuustutkimuksessa lisäksi haastateltiin liikelaitoksen henkilöstöä heidän yksikkönsä toiminnasta ja näkemyksestä Konepalveluiden toiminnasta. Tutkimuksen aikana kartoitettiin huollettavaa kalustoa ja huoltotehtävissä tarvittavaa laitteistoa, työskentelyn ohessa. Olemassa oleva kalustokanta on laaja ja monimerkkinen sekä osaltaan ikääntynyt. Kaluston huolto-, korjaus- ja muutostöiden osalta dokumentointi on ollut vajavaista ja tiedon löytäminen on vaikeaa. Huolto- ja korjaustöiden tekeminen omana työnä toimii, mutta huoltojen ajoittaminen, ajanvaraus ja tarviketilaukset ovat puutteellisia. Tutkimuksen tuloksena laadittiin layoutsuunnitelmat Kiilletielle sijoitetusta ajoneuvojen ja raskaan kaluston huoltotiloista sekä Poratie–Sorvitielle sijoittuvasta pienkonehuoltotiloista. Huolto- ja korjaustöihin liittyviin ongelmakohtiin on esitetty ratkaisuja mitä käyttämällä voidaan helpottaa ja tehostaa töiden suorittamista sekä dokumentointia.
see all

In this study the present conditions and operations of the Oulu Technical Services Public Utility of Machine Service unit workshop and metallurgical operations were researched. The goals set to be reached by 2020 for the operation of the Oulu Technical Services Public Utility will reduce their share of service delivery. This reduces the number of staff and facilities, as well as changes the way it operates. One part of the study was to determine the number of vehicles and construction machinery utilized by Oulu Technical Services Public Utility as well as the quality of vehicles. Planned maintenance facilities and operations should meet the needs of the vehicles. The operation of the maintenance facilities had to be planned for the remaining locations where existing properties were equipped for the specific need. In the literature study were the studied issues concerning the maintenance activities and layout design. In addition to the study the staffs of Oulu Technical Services Public Utility were interviewed about their unit’s operations and their views on the operation of Machine Service unit. During the research were surveyed the maintenance equipment and the equipment needed for maintenance work. The existing assortment of machinery is broad and consists of large number of brands. Parts of the vehicles are also aging. The documentation concerning maintenance, repair and modification actions has been incomplete and it finding information has proved to be difficult. Maintenance and repair tasks work out run independently, but task scheduling as well as booking and supply order systems are inadequate. As a result, layout plans for Kiilletie vehicle and heavy duty maintenance facilities and small machine maintenance facilities located in Poratie–Sorvitie are provided. Solutions for problems related to maintenance and repair work are also presented. Using these solutions the execution of the tasks and documentation will be easier and more efficient.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jesse Ronkainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.