University of Oulu

Kertomus skitsoidin kenen tahansa epävarsinaisesta täälläolosta : Philip K. Dickin A Scanner Darkly Ronald D. Laingin eksistentialistis-fenomenologisen psykiatrian näkökulmasta

Saved in:
Author: Dunder, Jukka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 146
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706012310
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Dunder, 2017
Publish Date: 2017-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuusisto, Pekka
Reviewer: Korhonen, Kuisma
Kuusisto, Pekka
Description:
Pro gradussa -työssäni tutkin Philip K. Dickin romaania A Scanner Darkly. Työni on kirjallisuutta, filosofiaa, psykologiaa ja psykiatriaa yhdistävä monitieteellinen tutkimus. Tutkimukseni teoreettisena perustana ovat eksistentialismi ja eksistentialistis-fenomenologinen psykiatria. Työssäni luen Dickin teosta englantilaisen psykiatrin Ronald D. Laingin teoksen The Divided Selif (DS) kautta. Dickin teoksen teoreettista taustaa selvitän työssäni eksistentialistisen filosofian, psykologian ja psykiatrian kautta. Laingin ajattelun taustoja selvitän työssäni tutkimalla millainen vaikutus fenomenologialla, eksistentialismilla, Heideggerilla ja Sartrella oli Laingin ajatteluun. Dickin teos kertoo poliisista nimeltään Bob Arctor. Poliisien keskuudessa Bob työskentelee sekopukuun naamioituneena salanimellä Fred ja huume-etsivänä hän työskentelee huumepiireihin soluttautuneena Bob Arctorina. Romaanin edetessä Bobin todellinen minä sekä työminä sekoittuvat, ja paranoia sekä skitsofrenia saavat otteen Bobista. Bob Arctorin ontologinen perusta on romaanissa häilyvä, ja myös romaanin ontologinen perusta on häilyvä. Työssäni käyn läpi sekä Bob Arctorin että SD:n olemista. Bobin kohdalla tutkin Bob Arctorin olemista maailmassa, ja SD:n kohdalla pohdin sen luonnetta ja olemusta itsenäisenä teoksena. Dickin romaani A Scanner Darkly luokitellaan tieteiskirjallisuudeksi ja työssäni tutkin, onko teos tieteiskirjallisuutta vai voiko teoksen lukea mainstream-kirjallisuudeksi. Tieteiskirjailijana Philip K. Dick on luokiteltu tieteiskirjallisuuden uuden aallon kirjailijaksi, joten työssäni selvitän mikä on Philp K. Dickin suhde tieteiskirjallisuuden uuteen aaltoon. Dickin romaani A Scanner Darkly ilmestyi vuonna 1977, mutta romaanin juuret ovat vahvasti 1960-luvulla ja vuosikymmenen alakulttuureissa, joten teoksen syntyhistoriaa valaisen selvittämällä sodanjälkeisessä Euroopassa ja Yhdysvalloissa tapahtuneita yhteiskunnallisia muutoksia, jotka johtivat nuoriso- ja alakulttuurien syntymiseen. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta nuoriso-, teini- ja alakulttuurien syntyminen ei pelkästään vaikuttanut aikakauden nuorison elämään. Sodan jälkeen syntyneet nuoret omaksuivat erilaiset elämänarvot kuin heidän vanhemmillaan oli, joten uudenlaisen nuorisokulttuurin syntymisellä oli myös yhteiskunnallisia vaikutuksia. Yhteiskunnan näkökulmasta nuorten luoma kulttuuri oli valtakulttuuria vastustavaa vastakulttuuria, ja työssäni selvitän aikakauden henkistä tilaa ja vastakulttuurien syntymistä. Vastakulttuurien syntymisen syyt ovat osittain 1960-luvulla tapahtuneessa yhteiskuntarakenteen muutoksessa Euroopassa ja Yhdysvalloissa sekä sodan jälkeisissä maailmanpoliittisissa tapahtumissa. Työssäni tuon esiin, kuinka vastakulttuurien syntyminen oli nuorison reaktio 1960-luvun yhteiskunnassa vallitsevaan henkiseen tilaan. Psykiatrian näkökulmasta Laingin näkemykset vastustivat psykiatriassa vallassa olevaa paradigmaa, joten työssäni tutkin, miten Laing ja hänen ajatuksensa otettiin 1960-luvulla vastaan. Yhteiskunnallisen standardipsykiatrian näkökulmasta antiapsykiatria ja Laing olivat 1960-luvun psykiatrian kentässä kapinallisia ja hänen ajatuksensa eivät saaneet suurta kannatusta standardipsykiatrien keskuudessa. Työssäni selvitän Laingin ajatusten saamaa vastakaikua 1960-luvulla sekä yhteiskunnan että vastakulttuureiden näkökulmista. Perinteisen tieteiskirjallisuuden näkökulmasta tieteiskirjallisuuden uusi aalto ja Michael Moorcock olivat Laingin tavoin kapinallisia, eikä perinteistä, kovaa tieteiskirjallisuutta kirjoittavien keskuudessa tieteiskirjallisuuden uusi aalto saavuttanut suurta suosioita. Näitä asioita tutkin selvittämällä 1960-luvun vastakulttuuria, johon olennaisena osana liittyvät huumekulttuuri, psykedelia, underground ja antipsykiatria.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jukka Dunder, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.