University of Oulu

Vetää-verbin semantiikkaa

Saved in:
Author: Laurila, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706012314
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Laurila, 2017
Publish Date: 2017-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sivonen, Jari
Reviewer: Västi, Katja
Sivonen, Jari
Description:
Pro gradu-tutkielmassani tutkin vetää-verbin monimerkityksisyyttä ja idiomaattisuutta. Kartoitan vetää-verbin erilaisia esiintymisympäristöjä ja sitä, millaisia objekteja, täydennyksiä ja merkityksiä se voi saada. Tärkeä tutkimuskysymys on myös se, millaista liikettä ja millaisia liikeprosesseja vetää-verbin avulla on mahdollista kuvata. Käytän tutkimuksessani kognitiivisen semantiikan käsitteitä ja metodeja. Tutkin tapausten aspektivaihtelua sekä liikeprosesseja ja lisäksi hyödynnän aikaisempaa idiomi- ja metaforatutkimusta. Tutkimukseni aineistona on 500 vetää-verbin sisältämää tapausta Suomi24- ja demi.fi -keskustelufoorumeilta. Lisäksi mukana on esimerkkejä puhekielestä ja laululyriikoista. Analysoin 177 näistä tapauksista. Tutkimuksessani selviää, että vetää-verbiä käytetään kuvaamaan prototyyppisten, ensimmäisten sanakirjamerkityksiensä tapaisen liikkeen (’vetää perässä’, ’vetää jotain kohti’, ’vetää ylös jostain’) lisäksi esimerkiksi laulamista, soittamista, ulos päin suuntautuvaa liikettä, tunteiden muutosta, tanssimista tai jopa paikallaan oloa. Luonnehdin vetämistä ja sen moninaista liikettä ”epämääräisyysjatkumon” käsitteen avulla. Epämääräisyysjatkumon epämääräiseen päätyyn sijoittuu liike, jota ei spesifioida; sen intensiteettiä, tapaa, nopeutta, lähtö- tai kohdelokaatiota ei kerrota. Jatkumon toisessa päädyssä on tarkasti määritelty liike, jolloin tapa, nopeus, intensiteetti ja lähtö- tai kohdelokaatio (tai molemmat) on spesifioitu ja eksplikoitu. Vetää-verbin valinta predikaatiksi mahdollistaa myös sen ajoittaisen toimimisen kevytverbinä; varsinainen toiminta muutetaan deverbaalinominiksi ja objektiksi kun predikaatiksi valitaan vetää. Aineistoni näyttää myös, että vetää-verbin sisältämät idiomikonstruktiot varioivat hyvin mielikuvituksellisesti ja rikkaasti.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Laurila, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.