University of Oulu

Henkilöstöjohtamisen käytäntöjen suhde työntekijän sekä organisaation suorituskykyyn

Saved in:
Author: Vuorio, Ida1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706012315
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Vuorio, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Physical Description: 35 p.
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä tutkielma pyrkii tutkimaan henkilöstöjohtamisen käytäntöjen ja työntekijöiden sekä organisaation asenteiden ja käyttäytymisen suhdetta esimerkiksi työntekijöiden työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen ja työmotivaatioon. Näiden tekijöiden pohjalta pyritään myös tarkastelemaan työntekijöiden suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä ja sitä, miten organisaatiot pystyvät vaikuttamaan työntekijöidensä suorituskykyyn vaikuttaviin ominaisuuksiin ja tekijöihin. Tutkielmassa pyritään löytämään henkilöstöjohtamisen käytäntöjen sekä työntekijöiden ja organisaation suorituskyvyn välisiä yhteyksiä sekä keinoja, kuinka työntekijöiden ja samalla organisaation suorituskykyä voitaisiin parantaa. Tutkielma tarkastelee myös henkilöstöjohtamisen piirteitä yleisesti sekä esittelee vahvojen henkilöstöjohtamisen järjestelmien piirteitä.Tutkielman tavoitteena on löytää vastauksia tutkimuskysymyksiin: Voidaanko organisaation henkilöstöjohtamisen käytäntöjen sekä työntekijöiden ja organisaation suorituskyvyn välillä nähdä suhdetta? sekä Miten työntekijän ja organisaation suorituskykyä voidaan parantaa?
see all

Subjects:
Copyright information: © Ida Vuorio, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.