University of Oulu

Raatesalmen kunnalliskodin korjaus- ja uudelleenkäyttösuunnitelma

Saved in:
Author: Ryynänen, Harri1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 31.9 MB)
Pages: 119
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706012326
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Ryynänen, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu-Sisko
Reviewer: Hirviniemi, Helena
Ylimaula, Anna-Maija
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Description:
Työn aiheena on Kuusamon Puutteenkylällä sijaitsevan, rakennusmestari Johannes Karvosen vuonna 1926 suunnitteleman Raatesalmen kunnalliskodin päärakennuksen korjaus- ja uudelleenkäyttösuunnitelma. Työ sisältää historiaosuuden jossa on käsitelty kunnalliskodin perustamisen vaiheita ja suunnittelua, sen toiminnan aikaista historiaa sekä aikaa kunnalliskotikäytön jälkeen. Työn dokumentaatio-osuudessa kunnalliskodin päärakennuksesta on tehty tarkat mittapiirrokset, vaurio- ja säilyneisyyskartoitukset laserkeilausaineiston pohjalta, huonekohtainen säilyneisyyskartoituskortisto sekä tapettikartoitukset. Työn historia- ja dokumentaatio-osioiden perusteella kunnalliskodin päärakennuksesta on tehty arvottaminen. Suunnitelmaosuudessa on käsitelty kunnalliskotirakennuksen uuden käyttötarkoituksen vaatimat muutokset, laajennukset sekä korjaustapaehdotukset. Suunniteltu majoitus- juhla ja kokoustilojen tilaohjelma sekä muutos- ja laajennussuunnitelmat on laadittu yhteistyössä rakennuksen omistajien ja museoviranomaisten edustajien kanssa. Suunnitelmissa on pyritty säilyttämään ja kunnostamaan alkuperäinen, palauttamaan se mikä on tuhoutunut, sekä sovittamaan uusi käyttötarkoitus vanhaan rakennukseen mahdollisimman pienin muutoksin.
see all

Subject of the thesis is restoration and re-use plans for rest home designed by Johannes Karvonen at 1926 in Puuttenkylä village, Kuusamo. In history section of thesis, I will go through the stages of establishment of the rest home and it’s planning, history during the years of operation and the years after the rest home was closed down. The documentation section of thesis includes accurate measurement drawings and damage and preservation surveys based on laser scanning data. The surveys also included more detailed report of each room’s preservation and wall paper surveys. Based both on history and documentation sections, the rest home has been given an estimate of it’s cultural and historical values. The plans section of the thesis includes the space program, change and expansion plans required for the new use as a accommodation, restaurant and function room. It also contains generic proposals for the repairs and restoration work for the rest house. The plans for the re-use of the rest home have been drafted with close co-operation both with owners and representatives of local museum officials. The goal of the plans has been to repair and restore the original rest home and combine the new use with minimal impact to the buildings values.
see all

Subjects:
Copyright information: © Harri Ryynänen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.