University of Oulu

Verkkoidentiteetin vaikutuksen sosiaalisen aseman määrittymiseen koululuokassa

Saved in:
Author: Asikainen, Antton1; Vanhala, Sebastian1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706012328
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Asikainen ; S. Vanhala, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tarkastella verkkoidentiteetin vaikutuksia sosiaalisen aseman määrittymiselle vertaisryhmässä keskittyen koululuokkaan. Tutkimme aihetta siitä tehdyn kirjallisuuden ja tutkimusten pohjalta. Pyrimme tarkastelemaan niitä verkkoidentiteetin tekijöitä, jotka vaikuttavat sosiaalisen aseman määrittymiseen vertairyhmässä. Lisäksi avaamme sosiaalisen median käsitettä, sovelluksia sekä sitä, miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää opetuksessa. Verkkoidentiteetti on yksi tutkielmame keskeinen käsite, sillä verkkoympäristöissä esiintyäkseen, yksilö tarvitsee verkkoidentiteetin, jonka hän itse luo. Avaamme myös vertaissuhteiden merkitystä lapsen ja nuoren kehitykselle, sekä sosiaalisen aseman muodostumista vertaisryhmässä, jotta voisimme ymmärtää oppilaiden välisiä vertaissuhteita. Aiheemme on ajankohtainen sillä älylaitteden myötä sosiaalinen media on vakiinnuttanut paikkansa arkipäivän elämässä, ja sitä kautta myös koulumaailmassa. Lasten ja nuorten välinen vuorovaikutus ja kommunikointi ovat osittain siirtyneet verkkomaailmaan. Tästä syystä opettajan on tärkeää pysyä kehityksen mukana ja ymmärtää lasten ja nuorten toimintatapoja niin sosiaalisessa mediassa kuin sen ulkopuolellakin. Avaamme tutkielmassamme muutamia suosituimpia sosiaalisen median sovelluksia ja palveluja, joita lapset ja nuoret käyttävät. Näissä palveluissa esiintyvällä verkkoidentiteetillä on merkitystä sosiaalisen aseman muodostumiselle vertaisten värittämissä sosiaalisissa ympäristöissä. Pyrimme tutkielmassamme monipuoliseen ja kriittiseen niin kotimaisen kuin kansainvälisenkin aineiston tarkasteluun. Lisäksi pyrimme käyttämään tuoreimpia mahdollisia lähteitä, sillä sosiaalisen median kenttä kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Työmme teoreettinen viitekehys sisältää sosiaalisen median käsitteen määrittelyn, jossa avaamme User Generated Content-termiä ja Web 2.0-ilmiötä, sillä näiden kahden pohjalle sosiaalinen media rakentuu. Tarkastelemme myös identiteetin käsitettä, joka heijastuu verkkoidetiteetin muodostumiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Antton AsikainenSebastian Vanhala, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.