University of Oulu

Kerrostalo Oulun Nokkalaan

Saved in:
Author: Pulkkinen, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 26.4 MB)
Pages: 18
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706012330
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Pulkkinen, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintyöni alkoi YS-NARK-RO yhteisprojektissa asemakaavasuunnittelun vaiheella, jossa pyrin luomaan omintakeista asuinympäristöä Oulun Nokkalan alueelle, Oulujoen ranta-alueelle. Työ tarkentui korttelitason suunnitelmaksi valitsemastani kohtaa, sekä myöhemmin asuntosuunnittelun vaiheessa yhdeksi lamellikerrostalon osaksi. Varsinaisen kandidaatintyöni aloitin rakennusopin vaiheessa, kun aloin suunnitella kerrostaloni käytännön toteutusta mahdollistavia yksityiskohtia ja kokonaisuuksia. Ensimmäisessä vaiheessa suunnittelin asuntosuunnittelun kurssilla laadittujen asiakirjojen pohjalta tarkennetun korttelin pihasuunnitelman, pohja- ja leikkauspiirustukset, julkisivuprojektiot sekä rakennuksen kantavien järjestelmien peitepiirustuksen. Toinen osio oli työpiirustusten laatiminen, jossa keskityttiin yhteen asuinkerrokseen pohjakuvaan, sekä leikkauspiirustukseen, joka oli laadittu asunnon arkkitehtuuria hyvin kuvaavasta kohdasta. Näissä työkuvissa on esitetty tarkalla mitoituksella määräykset täyttävät sekä hyvää asuinrakentamistapaa noudattavat asunnot ja muut tilat. Lisäksi niissä on esitetty mittakaavaan sopivalla tarkkuudella käytettävät rakennetyypit ja rakennusaineet, korkomitat, huone- ja huoneistotyypit sekä muuta rakentamisen kannalta olennaista tietoa. Kolmannessa vaiheessa laadin tarkentavia detaljipiirustuksia rakennuksen arkkitehtuurin tai toteuttamisen kannalta olennaisista kohdista. Kaksi niistä oli erilaisia parveketyyppejä, joista kummastakin laadin pohjakuvan, leikkauksen sekä julkisivuprojektiot. Kustakin näistä laadin vielä tarvittavan määrän liittymädetaljikuvia selventävin tekstiosuuksin. Parvekekuvien lisäksi laadin sisääntulokatoksesta vastaavanlaiset kuvat liittymädetaljeineen. Lisäksi vielä rakennuksen ulkovaipan liittymäkohdista laadin useita selventäviä detaljiotteita tarkemmassa mittakaavassa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Pulkkinen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.