University of Oulu

Niskakarvat pystyssä : kauhun tuottaminen foorumiroolipelissä Daisyland — Kuka pelkää pimeää?

Saved in:
Author: Rönni, Teja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8 MB)
Pages: 318
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706012332
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Rönni, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuusisto, Pekka
Reviewer: Kuusisto, Pekka
Korpua, Jyrki
Description:
Tutkin pro gradu -työssäni, miten internetissä toimiva foorumiroolipeli ”Daisyland” tuottaa kauhua ja millainen kauhugenren edustaja se on suhteessa kauhuvideopeleihin ja kauhukirjallisuuteen. Tutkin ”Daisylandiä” sekä kirjallisuuden kauhuestetiikan että peliteorian kautta ja vertaan sitä muihin genrensä edustajiin. Tutkin ”Daisylandin” taustamateriaalia, maailma ja interaktiojärjestelmää sekä foorumilla olevia peliviestejä. Tutkimusmateriaalini ja -kirjallisuuteni ovat hyvin monimediaalisia. ”Daisyland” poimii mieleisensä elementit kauhutaiteesta sekä pelien että kirjallisuuden puolelta ja muovaa niistä uuden kokonaisuuden. Hypoteesini on, että ”Daisyland” on kirjallisuuden ja pelin synteesi tekstuaalisen ja interaktiivisen muotonsa vuoksi, ja se näyttäisi aineistoni pohjalta toteutuvan. ”Daisyland” on pelien tapaan interaktiivinen ja kirjallisuuden tapaan tekstipohjainen. Keskeisiä hyödynnettyjä kauhuelementtejä ”Daisylandissä” ovat hirviöt, kauhutarinalle tyypilliset narratiivit, arvaamattomuus, visuaaliset elementit ja mielenterveysongelmat. ”Daisylandin” hirviöitä ovat zombiemaiset mutanttikoirat, joita nimitetään ”nälkäkoiriksi”, sekä sudet. Myös pelaajien hahmot voivat omaksua hirviömäisiä piirteitä. ”Daisylandin” hirviöt vertautuvat muun muassa kirjojen ”Metro 2033” ja ”Metro 2034” hirviöihin sekä videopelin ”Amnesia — The Dark Decent” hirviöihin. Toisaalta syntytarinansa puolesta mutanttikoirat vertautuvat myös Frankensteinin hirviöön. Niiden käyttäytymisessä on piirteitä erilaisista hirviöistä kuten vampyyreistä ja zombeista. ”Daisylandin” taustatarinassa ja sivujuonessa näkyvät myös vaikutteet kauhutarinoille ominaisen kompleksisen ”selville saanti” -juonen neljästä vaiheesta: valmistelu, selville saaminen, varmistus ja kohtaaminen. ”Daisyland” tarjoaa myös erilaisia elementtejä, joilla luodaan arvaamattomuutta ja jännittäviä tilanteita pelaajille sekä visuaalisia ja tekstuaalisia vihjeitä pelin tunnelmasta. ”Daisylandin” foorumi ja pääsivu ovat molemmat ulkoasultaan hyvin tummia, mikä luo estetiikan kautta kauhun genrelle ominaista tunnelmaa. Alueilla on erilaisista kuvapalveluista poimittuja kuvituskuvia, jotka luovat mielikuvaa ränsistyneestä, ihmisten hylkäämästä maailmasta. Yhdessä sanallisten kuvauksien ja ylläpidon luomien karttojen kanssa ne välittävät pelaajille yhtenäistä mielikuvaa pelimaailmasta. Ylläpito luo tarinoille puitteet ja pelaajat osallistuvat itse kauhun tuottamiseen. Pelaajat tarttuvat ylläpidon antamiin vihjeisiin työkaluina ja täydentävät niitä peliviesteissä. Pelaajat tuottavat oma-aloitteisesti kauhua ja kauhuelementtejä omaan tekstiinsä. Pelillisestä näkökulmasta he toimivat itse oman pelinsä pelisuunnittelijoina. Tunnelman rakentaminen peliviesteissä painottuu usein ensimmäisiin viesteihin. Tyypillisen kauhuelementtejä hyödyntävän pelin tunnelma on alusta saakka painostava, tyyni ja pahaenteinen. Peli saattaa myöhemmin muuttua toiminnallisemmaksi ja siihen voi liittyä mukaan konkreettinen uhka hahmoille: esimerkiksi nälkäkoira tai susi. Odotus ennen kauhua virittää tunnelmaan ja voimistaa kokemusta. Lopullinen palkinto, jonka pelaaja tästä saa, on kiinnostava narratiivi. Pelaajat myös hallinnoivat yhdessä ylläpitäjien kanssa nälkä- ja susitunnuksia, joiden funktio on tuottaa lisää jännitystä. Nälkä- ja susitunnukset samaan aikaan vievät kontrollia pois pelaajien käsistä ja toisaalta antavat pelaajille lisää valtaa puuttua muiden pelaajien peleihin. Nälkä- tai susitunnukset voivat tulla vierailemaan mihin tahansa peliin, jota pelataan alueella, jossa nälkäkoiria tai susia esiintyy.
see all

Subjects:
Copyright information: © Teja Rönni, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.