University of Oulu

Asuinkerrosten moduulilähtöinen joustava suunnittelujärjestelmä

Saved in:
Author: Määttä, Roope1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 44.2 MB)
Pages: 168
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706012341
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Määttä, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Description:
Monet viime vuosikymmeninä rakennetut kerrostalot koostuvat samanlaisista kerroksista ja alueet lähes identtisistä rakennuksista. Tämä katsotaan usein säästöihin pyrkivän massatuotannon ja elementtirakentamisen syyksi. Asunnoilta odotetaan edullista hintaa, mutta myös laadukasta suunnittelua ja joustavuutta erilaisiin asumisen tarpeisiin. Arkkitehtien viimeiseenkin yksityiskohtaan saakka suunnitellut asunnot nähdään usein vain yksilöllisinä sisustuslehtimateriaalina ja vain harvoille saavutettavissa korkeiden kustannusten takia. Valmiiksi suunnitelluista osista ei yleisesti ajatella syntyvän vaihtelevia ja persoonallisia kerrostaloasuntoja ja rakennuksia. Kokonaisvaltaisesta tarkoin mitoitetuista, keskenään yhdisteltävistä valmisosista, komponenteista ja elementeistä rakentaminen ei ole saavuttanut vallitsevan suunnittelu- ja rakentamistavan asemaa, vaikka sillä on potentiaalia mahdollistaa kaikki aiemmin mainittu. Työssäni tutkin, miten yhdellä elementeistä kootulla asuntomallistolla ja porrashuoneella voidaan rakentaa asuinkerroksia kaikkiin peruskerrostalotyyppeihin (noppa-, puolinoppa-, lamelli-, luhti-, keskikäytävä- ja terassitalo). Toistettava asuntomallisto mahdollistaa asuntojen korkealaatuisen suunnittelun ja valmistamisen, ilman että suunnittelu täytyy aloittaa tyhjältä pöydältä uusissa rakennuskohteissa. Lisäksi tutkin asuinkerrosten vapaan varioinnin vaikutusta julkisivumaailmaan, talotekniikkaan ja rakennusten suunnitteluun. Pyrin suunnitelmassani toteutettavuuteen, kustannustehokkuuteen, muuntojoustavuuteen, vastaamaan nykyiseen asuntomarkkinakysyntään ja samalla luomaan mahdollisimman korkealaatuista elinympäristöä. Työni keskittyy mitoitukseen ja asuntosuunnitteluun. En käsittele tarkasti rakennesuunnittelua, sisustussuunnittelua, materiaalivalintoja tai sijoitusta tontille. Työni osoittaa, että kaikki yllä mainittu on toteutettavissa korkealaatuisesti ja johtaa monin puolin tavoiteltaviin tilanteisiin, asuinympäristöihin ja arkkitehtuuriin. Suunnittelujärjestelmän vieminen toteutukseen asti vaatii vielä monialaista yhteistyötä ja kehittämistä. Luodulla suunnittelujärjestelmällä on potentiaalia parantaa ja kehittää asumisen ja asuinrakentamisen laatua laaja-alaisesti.
see all

The apartment houses built during recent decades often consist of similar repeated floors and buildings resulting in monotonous districts. This is often considered as a result of building from elements with only financial interests in mind. Apartments are expected to have reasonable prizes as well as high quality of planning, flexibility and to be able to respond different needs of living. Highly detailed and well thought out architectural design of apartments is often seen only in high-end design magazines and thus only available for a few wealthy clients. Fully modular building based on preplanned and fabricated components and elements has not yet achieved a leading position in the building industry, even though it has potential in enabaling all of the above. In this thesis I study how you can plan all basic apartment building types with a single set of apartments that are made with elements. This set of apartmens enables a greater amount of time to be spent on increasing the quality of these appartments, compared to starting apartment design from scrach on each separate building project. Additionally I study how freely varying residential floorplans from level to level effect facades, ducts, plumbing, and overall the design of buildings. In my plans I aim for feasibility, cost efficiency, flexibility and to respond to the current demand of the apartment building market, as well as creating the best possible living environment for the residents. My work focusses on dimensioning and apartment design. I do not focus on structural design, interior design, materials, nor on the placement of the building on site. This thesis proves that all of the above mentioned is feasible at a high level of quality, leading to many desirable outcomes, built environments and architecture. Further research and multidisciplinary co-operation is still needed for this to be a usable completed planning system. The created system has significant potential to improve and develop the quality of living, building and apartment housing in a far reaching scale.
see all

Subjects:
Copyright information: © Roope Määttä, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.