University of Oulu

Vaikutusten visualisointi terveysvaikutteisten tuotteiden televisiomainoksissa

Saved in:
Author: Palukka, Otto1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 19.5 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706012348
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Palukka, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:
Tämän tutkimuksen aiheena oli vaikutusten visualisointi terveysvaikutteisten tuotteiden televisiomainoksissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka tuotteiden vaikutusmenetelmät sekä käytön seuraukset oli esitetty visuaalisesti, sekä millä visualisoinnin ja audiovisuaalisen kerronnan keinoilla mainokset pyrkivät tekemään myymästään tuotteesta houkuttelevan katsojan silmissä. Tutkimuksen aineisto koostui televisiokanavilla MTV3 ja Nelonen 15.10–21.10.2017 niin kutsuttuun parhaaseen katseluaikaan klo 18–21 esitetyistä, terveyttä edistävien tuotteiden mainoksista. Tutkittavia mainoksia oli yhteensä 61. Tutkimus toteutettiin käyttämällä retorista analyysiä. Lähiluvun avulla tarkasteltiin vielä seitsemää yksittäistä mainosta. Mainoksissa itse tuotteen varsinainen vaikutusmekanismi oli visualisoitu harvoin, yleisempää oli esittää joko karkea graafinen yksinkertaistus tai tuotteen käyttäjän kokema muutos mielentilassa tai käytöksessä. Hallitsevana keinona oli tunteisiin vetoavuus, faktoilla tai tutkimustuloksilla argumentointi oli harvinaista. Mainosten käyttämän retoriikan mukaan tuotteiden käyttö aiheuttaa suuria positiivisia muutoksia käyttäjiensä mielentilassa ja käytöksessä, oleellinen jatkotutkimuksen aihe olisi käyttäjien kokemus näiden väitteiden toteutumisesta käytännössä. Tutkimukseni aineisto oli myös suppeahko, laajempi tilastollinen analyysi antaisi kattavamman ja tilastollisesti merkitsevän kuvan eri visualisoinnin keinojen käytöstä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Otto Palukka, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.