University of Oulu

Elämää rautatien varrella : saksalaiset Sallassa jatkosodan aikana

Saved in:
Author: Mikkonen, Sauli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706012353
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Mikkonen, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kinnunen, Tiina
Reviewer: Kinnunen, Tiina
Oinas-Kukkonen, Henry
Description:
Tutkielma on palanen jatkosodan ja Sallan historiaa, missä kuvataan suomalaisen siviilin ja saksan sotavoimien edustajien elämää jatkosodan Sallassa. Tutkimuksen kohteena ovat saksalaisten lisäksi myös työvelvolliset, jotka olivat rakentamassa Kemijärvi-Salla rautatietä. Työvelvollisten jättäminen ulos tutkimuksesta ei olisi ollut mahdollista, koska juuri heidän kanssaan saksalaiset olivat usein tekemisissä. Arkistolähteinä käytin enimmäkseen rikosasian pöytäkirjoja, joista löytyi mainintoja saksalaisista ja työvelvollisista. Tutkimuksessa käytin kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Käytin enimmäkseen kvalitatiivisista metodia, ja kvantitatiivinen metodi jäi vähemmälle käytölle aineiston luonteen takia. Suomalaisten ja saksalaisten arki Sallassa sujui suhteellisen vaivattomasti. Rikosasian pöytäkirjoissa ei ilmennyt tapauksia, joissa saksalaisista olisi mainittu negatiiviseen sävyyn. Suomalaiset ilmeisesti hyväksyivät saksalaisten sotilaiden läsnäolon ja arki normalisoitui aika nopeasti. Alkuun saksalaiset ottivat omavaltaisesti maanviljelijöiden pihamailta vartioimattomia tarvikkeita. Ongelmia aiheuttivat myös saksalaisten harjoittama porojen salametsästys. Suomalaiset taas olivat saksalaisten kiusana, kun nämä varastelivat saksalaisilta. Tarvikkeiden varastaminen tapahtui yleensä saksalaisten huoltokuljetuksista. Huoltokuljetukset tapahtuivat suurelta osin rautateitse. Syypäinä varasteluun olivat usein rautatieläiset. Saksalaiset toivat mukanaan runsaasti alkoholia Sallaan, mistä on mainintoja rikosasian pöytäkirjoissa. Väkivallantekoja tapahtui vähän Sallassa. Muutamassa ampumavälikohtauksessa, saksalaiset vartiomiehet ampuivat suomalaisia siviileitä, koska heitä luultiin venäläisiksi. Suuremmilta konflikteilta kuitenkin vältyttiin. Suomalaiset olivat kiinnostuneita käymään kauppaa saksalaisten kanssa. Alkoholi oli halutuinta kauppatavaraa, jota saksalaisilla oli. Myös elintarvikkeet, joista Suomessa oli pula, kiinnostivat suomalaisia. Kahvi, säilykkeet ja tupakka olivat alkoholin lisäksi haluttua kauppatavaraa. Saksalaiset kaipasivat taas partateriä, kirjepapereita, radioita ja postikortteja. Naisten tekosilkkisukilla käytiin useaan otteeseen kauppaa Sallassa. Rautatieläiset toivat usein kauppatavaraa Sallaan muualta Suomesta. Liikenneonnettomuuksia saksalaiset aiheuttivat jonkin verran Sallan teillä, mutta onnettomuudet jäivät vähäisiksi, koska saksalaisten huolto tapahtui rautateitse. Liikenneonnettomuuksien syinä olivat yleensä hurjastelevat saksalaiset. Onnettomuuksissa saksalaiset usein auttoivat suomalaisia siviileitä. Saksalaiset toivat mukanaan terveydenhuoltotoimet, joista hyötyivät myös suomalaiset siviilit. Suomalaiset ja saksalaisten yhteiselo näyttää sujuneen ilman suurempia ongelmia. Kanssakäyminen saksalaisten kanssakäynnin motiivina olivat yleensä kaupankäynti, huvittelu ja avunanto. Näyttää myös siltä, että suomalaisten ja saksalaisten välille olisi syntynyt myös jonkin tasoisia ystävyyssuhteita.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sauli Mikkonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.