University of Oulu

Let’s write this article! : ways to improve cooperation between researchers and language editors in writing journal articles

Saved in:
Author: Ronkainen, Heli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706012355
Language: English
Published: Oulu : H. Ronkainen, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pattison, Andrew
Reviewer: Kuure, Leena
Pattison, Andrew
Description:
This study investigates how Finnish-speaking researchers at the University of Oulu cooperate with language editors in writing scientific articles in English. There is not enough awareness of the different aspects and benefits of this kind of cooperation, despite the fact that for researchers writing for scientific journals is an important part of their work. This thesis is a case study. There was no empirical research about the cooperation between researchers and language editors during the writing process of scientific articles before this study. In order to find out what the Finnish-speaking researchers at the University of Oulu think about their writing process and proofreading, they were asked to fill in an online questionnaire. The purpose of the questionnaire was to study how the researchers would like to cooperate with language editors at the beginning, middle and end of the writing process. After this, six researchers were asked for interviews. The interviewees were asked how they cooperate with language editors and what kind of feedback they find most useful for their writing. The answers were broken into themes for thematic analysis. More than a half of the informants reported in the questionnaire that they would benefit from more cooperation with a language editor. The interviewees estimated that cooperation would help to find ways to structure and present the content of their articles. This study revealed that there is a need to develop cooperation between the researchers and language editors at the University of Oulu. The cooperation should be based on the researchers’ field of research, experience, aims and language skills.
see all

Tämän pro gradu -työn tarkoituksena on selvittää, miten Oulun yliopiston suomenkieliset tutkijat ja editoijat tekevät yhteistyötä tieteellisten artikkeleiden kirjoittamisessa englanniksi. Yhteistyön mahdollisuuksista ja hyödyistä ei ole riittävästi tietoa, vaikka tutkijoille artikkeleiden kirjoittaminen kansainvälisiin julkaisuihin on tärkeä osa työtä. Tämä tutkimus on tapaustutkimus. Ennen tätä tutkimusta tutkijoiden ja editoijien yhteistyötä tieteellisten artikkeleiden kirjoittamisessa ei ollut tutkittu empiirisesti. Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Verkkokyselyn avulla selvitettiin, miten tutkijat itse arvioivat kirjoitusprosessiaan ja sen kielentarkastusta. Tutkijoilta tiedusteltiin, miten he haluaisivat tehdä yhteistyötä editoijien kanssa kirjoitusprosessin alussa, keskivaiheessa ja lopussa. Tämän jälkeen kuusi tutkijaa kutsuttiin haastatteluihin. Haastatteluissa tutkijoilta kysyttiin, miten he tekevät yhteistyötä editoijien kanssa ja millaisesta palautteesta he arvioivat olevan eniten hyötyä kirjoittamiselleen. Vastaukset jaettiin teemoihin analyysia varten. Yli puolet kyselyyn vastanneista tutkijoista arvioi, että heille olisi hyötyä siitä, että he tekisivät enemmän yhteistyötä editoijien kanssa kirjoitusprosessin aikana. Tutkimuksessa haastatellut tutkijat arvioivat, että yhteistyö editoijan kanssa auttaisi löytämään keinoja artikkelin rakenteen muodostamiseen ja tutkimuksen sisällön esittämiseen. Tutkimuksen mukaan tutkijoiden ja editoijien välistä yhteistyötä tulee kehittää Oulun yliopistossa. Yhteistyön kehittämisessä pitää ottaa huomioon tutkijoiden tieteenala, kokemus, tavoitteet ja kielitaito.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heli Ronkainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.