University of Oulu

Minecraft opetusvälineenä : mitä opettajaopiskelijat oppivat oppimisympäristökurssin aikana

Saved in:
Author: Lautamo, Anssi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022449
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Lautamo, 2017
Publish Date: 2017-06-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laru, Jari
Reviewer: Laru, Jari
Haapakoski, Jani
Description:
Nykyaikainen maailma asettaa huomattavasti yleistyneen tieto- ja viestintäteknologian sekä pelaamisen suosion myötä opettajien eteen haasteita. Yhteiskunta odottaa, että opettajat osaavat yhdessä vanhempien kanssa kasvattaa lapsia ja opettaa heille tulevaisuudessa tarpeellisia taitoja. Tämän takia opettajien taitoja integroida teknologiaa ja pelaamista opetukseen tulisi kartoittaa ja parantaa jo opettajankoulutuksen aikana, jotta erityisesti asenteet niitä kohtaan paranisivat ennen kentälle siirtymistä. Tämä tapaustutkimus tehtiin keväällä 2016 Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa järjestetyn MinecraftEdu oppimisympäristönä -kurssin yhteydessä. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, mitä opettajaopiskelijat oppivat digitaalisten pelien käyttämisestä opetusvälineenä ja oppimisympäristönä kurssin aikana, jossa jälkipuintia hyödynnetään oppimisen tukena. Kurssille osallistui eri ikäisiä opettajaopiskelijoita eri puolilta tiedekuntaa. Aineisto koostettiin alku- ja loppukyselyistä, videoiduista jälkipuinti-tilanteista, osallistujien kirjoitelmista ja kurssin lopputöistä. Tavoitteeseen pyrin pääsemään vastaamalla kysymyksiin siitä, millä tavalla osallistujat oppivat kurssin aikana, mitä osallistujat oppivat kurssin aikana ja miten havaitut oppimisen tavat ja oppimisen kohteet näkyvät osallistujien lopputöissä. Tulokset osoittivat, että jälkipuintia tulee harkita TVT-opetuksen tueksi. Kurssille osallistuneet oppivat paljon yhteisöllisen oppimisen kautta päästessään itse tekemään ja kokeilemaan. Heidän ymmärryksensä pelaamista kohtaan kasvoi, ja he tunnistivat, mitä mahdollisuuksia se antaa opetukseen. MinecraftEdu nähtiin potentiaalisena vaihtoehto oppimisen pelillistämiseen. Lopputyöt olivat monipuolisia ja osoittivat, että osallistujat ovat ymmärtäneet pelien olevan tehokas opetusväline, jonka käyttö vaatii huolellista suunnittelua ja valmistelua.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anssi Lautamo, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.