University of Oulu

Teknologiakasvatus yhteisopetuksessa

Saved in:
Author: Hyykoski, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022451
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Hyykoski, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Physical Description: 35 p.
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Elämme teknistyvässä maailmassa ja arkeamme ympäröivät erilaiset teknologian sovellukset. Nykyään lapset syntyvät teknologiseen maailmaan, jolloin he ovat pienestä asti kosketuksissa teknologian kanssa. Miten takaamme sen, että lapsista ei tulisi vain teknologian palvelijoita, vaan sen vastuullisia kuluttajia ja kehittelijöitä? Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet nostavat teknologian ymmärtämisen tärkeyden esiin usealla eri osa-alueella. Miten täytämme opetussuunnitelman ehdot teknologian opetuksesta?

Opiskelen teknologiapainotteisessa luokanopettajakoulutuksessa. Opintojeni myötä olen ymmärtänyt teknologiakasvatuksen tärkeyden oppilaiden elämässä pärjäämisen kannalta. Tiedän myös omasta kokemuksesta, että teknologiakasvatus saattaa vaikuttaa vaikealta aihekokonaisuudelta ottaa mukaan opetukseen, jos esimerkiksi oma teknologian tuntemus on vähäistä. Haluaisinkin löytää mahdollisimman helpon keinon, jolla teknologiakasvatus voitaisiin saada jokaisen opettajan opetustyöhön teknologian tuntemuksen tasosta riippumatta. Teknologiakasvatuksen avulla turvaamme oppilaiden selviytymisen teknologisessa maailmassa.

Kandidaatintyössä tutkin yhteisopetuksen mahdollisuutta olla porttina teknologiakasvatukselle. Huomasin yhteisopetuksen tutkimuksia lukiessa yhteisopetuksen ja teknologiakasvatuksen tutkimuksista löytyvän yhteneviä tekijöitä. Halusinkin lähteä tutkimaan, että voiko nämä tekijät mahdollistaa teknologiakasvatuksen helpomman eheyttämisen perusopetukseen.

Tutkielman tavoitteena on löytää vastaus seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1) Mitkä tekijät edesauttavat yhteisopettajaa omaksumaan teknologiakasvatusta opetukseensa? 2) Miten yhteisopettajan opetustavat ovat eduksi teknologiakasvatukselle? 3) Millaisia etuja teknologiakasvatuksen yhteisopetuksella on verrattuna perinteiseen opetukseen teknologian oppimisen kannalta?

see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Hyykoski, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.