University of Oulu

”Onkohan tuo se sen pimeän silmä?” : kirjallisuusterapian soveltuminen päiväkotiin 5–6-vuotiaiden lasten ryhmissä tarkasteltuna

Saved in:
Author: Marjomaa, Fiia1; Petäjäkangas, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022452
Language: Finnish
Published: Oulu : F. Marjomaa; E. Petäjäkangas, 2017
Publish Date: 2017-06-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suvilehto, Pirjo
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Suvilehto, Pirjo
Description:

Tiivistelmä

Pro gradumme on laadullinen tutkimus, jossa käsitellään kirjallisuusterapian soveltuvuutta päiväkotiin. Sadut ja kirjat ovat päiväkodissa tuttu väline, jota käytetään muun muassa niiden opettavaisuuden takia. Kirjallisuusterapia on vuorovaikutusprosessi, jossa hyödynnetään esimerkiksi satuja ja kuvakirjoja kuntouttamisessa, parantamisessa ja aktivoimisessa, mutta myös esimerkiksi mielenterveyden häiriöiden ehkäisemisessä sekä kriisien läpikäymisessä. Kirjallisuusterapia toimii myös apuna lasten terveen kasvun ja kehityksen turvaamisessa.

Tutkimuksessa viemme lastenkirjoja käsiteltäväksi päiväkoteihin 5–6-vuotiaiden lasten ryhmiin. Haastattelemme varhaiskasvattajia heidän kokemustensa perusteella ja selvitämme, millä tavoin he ovat käsitelleet tutkimuksen kirjoja lasten kanssa sekä pohdimme, millaisia yhteyksiä kirjojen käsittelyllä on kirjallisuusterapiaan. Tutkimuksen analyysimenetelmänä toimii sisällönanalyysi, jonka avulla haastatteluaineistosta saadaan luokittelemalla esiin tutkimuksen kannalta tärkeimmät tulokset.

Tutkimukseen osallistuneet varhaiskasvattajat käsittelivät kirjoja neljällä eri tavalla, joita ovat lukeminen, keskusteleminen, toiminnallinen käsitteleminen sekä kirjat lapsilla itsenäisessä tarkastelussa. Kaikilla näillä kirjojen käsittelymenetelmillä oli yhteyksiä kirjallisuusterapeuttiseen toimintaan. Varhaiskasvattajat huomasivat värikkään lukemisen tärkeyden, sillä lukemistavalla on suuri merkitys lapsen satuun eläytymisessä. He keskustelivat kirjoista monipuolisesti lasten kanssa sekä tarinan tasolla että syvemmin teemaan paneutuen. Toiminnallisessa käsittelemisessä käsiteltiin mm. pimeän pelkoa käymällä konkreettisesti tutkimassa pimeitä huoneita. Osa lapsista sai myös tarkastella tutkimuksen kirjoja itsekseen, mikä mahdollisti lasten palaamisen kirjaan heidän niin halutessaan.

Tutkimuksessa selvisi, että kirjallisuusterapialla on jo ennestään pohja päiväkodissa, sillä siellä luetaan ja käsitellään paljon kirjoja ja satua. Käsittely oli myös monella tapaa yhdistettävissä kirjallisuusterapiaan. Vaatisi vain toiminnan jäsentelyä ja kirjallisuusterapian tuomista tietoisemmin päiväkotiyhteisöön, jotta kirjallisuusterapia saisi paremmin sijaa päiväkodissa. Päiväkodin ympäristö aiheuttaa haasteita, mutta sitäkin enemmän mahdollisuuksia kirjallisuusterapeuttisen toiminnan toteuttamiselle lasten kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Fiia Marjomaa; Essi Petäjäkangas, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.