University of Oulu

CrossFit Kids-harjoittelu osana liikunnanopetusta vuosiluokilla 1–2

Saved in:
Author: Raappana, Toni1; Saviluoto, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022466
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Raappana; V. Saviluoto, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmamme käsittelee CrossFit Kids -harjoittelun mahdollisuuksia osana koululiikuntaa vuosiluokilla 1–2. Koululiikunnan asema koko kansakunnan tavoittavana fyysisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä on kiistaton. Opetussuunnitelman uudistamisen myötä liikunnanopetus on muuttunut yhä enemmän oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä tukevaksi toiminnaksi lajikeskeisten sisältöjen opetuksen sijaan. Opettajan pedagoginen vapaus mahdollistaa opetuksen sisältöjen autonomisen valinnan opetussuunnitelman määrittelemien tavoitteiden puitteissa.

CrossFit on suhteellisen uusi liikuntamuoto, joka on rantautunut Suomeen Yhdysvalloista. Lajille ominaista on toiminnalliset moninivelliikkeet sekä niiden suorittaminen vaihtelevassa järjestyksessä sekä korkealla intensiteetillä. Lajista on johdettu lapsille soveltuva CrossFit Kids -ohjelma. Vaikka laji on suhteellisen tuore Suomessa, on se levinnyt ympäri maan räjähdysmäisesti. Tutkimuksemme selvittää, kuinka CrossFit Kids -harjoittelu soveltuu koululiikunnan kontekstiin Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) näkökulmasta, sekä miten sitä voitaisiin hyödyntää opetuksessa.

Tutkimuksessamme on kaksi tutkimuskysymystä. Ensimmäinen tutkimuskysymys pyrkii selvittämään CrossFit Kids -ohjelman ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) yhteneviä opetuksen tavoitteita sekä sisältöjä. Toinen tutkimuskysymys avaa, miten CrossFit Kids -harjoittelua voidaan käyttää koululiikunnan kontekstissa opetussuunnitelman asettamien raamien sisällä.

Metodologian näkökulmasta tutkimus on laadullinen aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tutkimuksemme aineistona käytämme kahta kirjallisessa muodossa olevaa dokumenttia, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja CrossFit Kids -harjoitteluun laadittua opasta. Teoreettinen viitekehyksemme nivoutuu näiden teoksien opetuksen tavoitteita selittävien tekijöiden ympärille. Analyysin keinoin nostamme esille dokumenttien keskeiset teemat sekä sisällöt, jotka ohjaavat opetuksen suunnittelua.

CrossFit Kids -ohjelmassa ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden opetuksen tavoitteissa esiintyy merkittävä määrä yhteneväisyyksiä. Aineistojen mukainen opetus pyrkii edesauttamaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä liikunnan kautta. CrossFit Kids -ohjelmassa pääfokus on fyysisten ominaisuuksien kehittymisessä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetus pyrkii huomioimaan kehityksen kokonaisvaltaisemmin. Molempien dokumenttien kantava teema on kuitenkin hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen. Tutkimuksemme pohjalta voimme todeta CrossFit Kids -harjoitteiden olevan käyttökelpoisia koululiikunnan kontekstissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Toni Raappana; Ville Saviluoto, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.