University of Oulu

End-to-end encryption protocol for internet of things devices

Saved in:
Author: Vehkaoja, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022469
Language: English
Published: Oulu : V. Vehkaoja, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Partala, Juha
Reviewer: Silven, Olli
Partala, Juha
Description:
Secure communication is an important requirement for many applications, even if the communicating devices are resource-constrained. The emergence of Internet of Things (IoT) has also raised the demand for low-power devices that can communicate with each other or send data to a central location for processing. Commonly used protocols that provide secure messaging to different applications are reviewed in this document. Some IoT applications are also described to provide more context and different types of attacks against IoT systems are also briefly presented. An encrypted messaging protocol employing the Double Ratchet Algorithm is described and the protocol implementation evaluated and compared to a simple reference protocol implementation. The results show that the protocol has improved backward secrecy and forward secrecy properties compared to commonly used protocols at the cost of slightly decreased performance and a reliability trade-off. Different cryptographic primitives and their suitability for use in the protocol are also evaluated.
see all

Turvallinen kommunikointi on tärkeä vaatimus monille sovelluksille vaikka kommunikoivilla laitteilla olisikin vain hyvin rajallinen määrä resursseja käytettävissään. Esineiden internetin syntyminen on myös nostanut kysyntää pienitehoisille laitteille, jotka voivat kommunikoida toistensa kanssa tai lähettää dataa keskeiseen sijaintiin prosessoitavaksi. Tässä dokumentissa arvioidaan yleisesti käytettyjä protokollia, jotka toteuttavat turvallisen kommunikaation erilaisissa sovelluksissa. Myös joitakin esineiden internetin sovelluksia ja erilaisia hyökkäyksiä niitä vastaan esitetään. Dokumentissa myös kuvaillaan viestintäprotokolla, joka käyttää Double Ratchet Algoritmia. Protokollan toteutus arvioidaan ja sitä vertaillaan yksinkertaiseen vertailuprotokollaan. Tulokset näyttävät esitetyn protokollan toteuttavan yleisesti käytettyjä protokollia paremmat backward secrecy- ja forward secrecy -ominaisuudet vähäisellä suorituskyvyn laskun, ja joissakin tapauksissa luotettavuuden, kustannuksella. Myös erilaisia kryptografisia primitiivejä ja niiden soveltuvuutta protokollassa käytettäväksi arvioidaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Vehkaoja, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.