University of Oulu

Mobile Application to support fuel-efficient driving through situation awareness

Saved in:
Author: Zuo, Yifei1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022491
Language: English
Published: Oulu : Y. Zuo, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Gilman, Ekaterina
Reviewer: Pirttikangas, Susanna
Gilman, Ekaterina
Description:

Abstract

Situation awareness is usually conceptualized as design and implementation principles for safety critical industries like aviation or military. Finland was one of the first countries in the world to establish an intelligent transport systems (ITS) strategy in 2009. Increasing the situation awareness in traffic is regarded as one of the means to implement the strategy.

In the theoretical part of this thesis, we explore the use of situation awareness and context awareness in intelligent transport systems. Particularly, the thesis focuses on summarizing proper design and evaluation principles to provide situation awareness support for fuel efficient driving. These guidelines were exploited in implementing a mobile application, called Driving Coach Mobile Application in the practical part of the thesis. The purpose of the application is to provide awareness to the drivers about how they can save fuel. Driving Coach Mobile Application’s accordance of design and implementation principles to situation awareness support is validated by user study with simulated data focused on usability, usefulness and fuel efficiency awareness support. The results of this thesis can be used in fleet management planning, city planning as well as in personal driving, for example.

Tilannetietoinen mobiilisovellus polttoainetaloudellisen ajamisen tueksi

Tiivistelmä

Turvallisuuskriittisissä teollisuuden osa-alueissa kuten ilmailussa tai sotilaallisessa toiminnassa, eri toimijoiden tilannetietoisuuden parantamiseen tähtäävät suunnittelu- sekä toteutusperiaatteet ovat olleet merkittävässä roolissa jo pitkään. Suomi oli maailman ensimmäisiä maita, jotka julkistivat älykkään liikenteen strategian jo vuonna 2009. Tilannetietoisuuden parantaminen liikenteessä on edelleen eräs tämän strategian toimeenpanomuoto.

Tämän työn teoreettisessa osassa tutkitaan avulla tilannetietoisuuden sekä toimintatilanteesta tietoisuuden soveltamista älyliikenteessä. Erityisesti tarkastellaan suunnittelu- sekä evaluointiperiaatteita polttoainetalouden tehokkuuden lisäämiselle tilannetietoisuuden avulla. Työn käytännön osuudessa sovellettiin näitä periaatteita mobiilisovelluksen toteuttamiseksi. Mobiilisovellus tukee kuljettajien polttoainetehokkaampaa ajamista. Sovellus testattiin käytettävyyden, hyödyllisyyden sekä polttoainetehokkaan ajamisen tuen suhteen. Sovellusta voidaan käyttää esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa, autokannan toiminnan tarkkailemisessa tai vaikka henkilökohtaisen ajotavan arvioinnissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Yifei Zuo, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.