University of Oulu

Musiikintunnit murrosikäisten yhteishengen rakentajana

Saved in:
Author: Ojanen, Alisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706032506
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Ojanen, 2017
Publish Date: 2017-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatintutkielma käsittelee musiikin merkitystä yhteisöllisyyden tuojana murrosikäisten elämässä sekä musiikintuntien mahdollisuuksia murrosikäisten ryhmähengen parantajana. Tutkielma etenee eritellen aluksi murrosiässä ilmaantuvia sekä sosiaaliseen kehitykseen vaikuttavia fyysisiä, psyykkisiä ja seksuaalisuuden muutoksia. Seuraavassa käsittelykappaleessa avataan yhteisöllisyyden käsitettä ja ilmentymiä kasvatuksessa ja opetuksessa sekä musiikin eri harjoitusmuodoissa. Musiikkikasvatuksen yhteisöllisyyden käsittelystä tutkielma päätyy lopulta nivomaan käsitellyt kappaleet yhteen viimeisessä ”Musiikintunnit murrosikäisten yhteishengen rakentajana”-osiossa, jossa puhutaan musiikin merkityksestä nuorelle sukupolvelle sekä todetaan joitain konkreettisia keinoja siihen, kuinka musiikinopettaja voi tietoisesti pyrkiä parantamaan opetettavan luokan yhteisöllisyyttä musiikintunneilla. Murrosiässä ihminen alkaa muuttua lapsesta aikuiseksi fyysisesti, psyykkisesti sekä seksuaalisesti, mikä johtaa muutoksiin myös nuoren sosiaalisessa käyttäytymisessä. Kokiessaan uudenlaisia epävarmuuden ja hämmennyksen tunteita itsessä tapahtuvista kokonaisvaltaisista muutoksista murrosikäiselle on erityisen tärkeää kuulua vertaisryhmiin ja tuntea olonsa hyväksytyksi näissä ryhmissä. Myös luontaisesti murrosiässä ilmaantuva tarve itsenäistyä kasvattaa ystävyyssuhteiden sekä koulun sosiaalisissa yhteisöissä viihtymisen merkitystä nuorelle mm. vanhempiin tukeutumisen kustannuksella. Koska murrosiässä noin yläkouluikäisenä nuoren tarve kuulua joukkoon kasvaa paljon, on etenkin juuri perusopetuksen yläluokilla kouluissa tärkeää pyrkiä järjestämään opetus ja oppitunnit yhteishenkeä tukevasti ja parantavasti. Musiikin luonne sen eri toiminta- ja harjoitusmuodoissa on hyvin usein jollain tapaa yhteisöllinen tai vuorovaikutuksellinen ja kouluympäristössä pidettävillä musiikintunneilla musisointi on melkeinpä aina yhteisöllistä toimintaa. Yhteismusisointi kehittää nuoren yhteistyökykyä, kuunteluvalmiuksia sekä toisten huomioon ottamista. Myös onnistunut ryhmässä soittaminen sekä yhdessä koetut musiikkielämykset voivat vahvistaa yläkoululuokan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lisäksi musiikki voi auttaa nuoria identifioitumaan nuorisokulttuuriin ja sen alakulttuurien yhteisöihin toimien kulttuurillisen identiteetin vahvistajana.
see all

Subjects:
Copyright information: © Alisa Ojanen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.