University of Oulu

”Koululaulukirjan sisällöstä huomaamme aikojen muuttuneen” : lasten virret ja hengelliset laulut alakoulun musiikin oppikirjoissa

Saved in:
Author: Liimatainen, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706032507
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Liimatainen, 2017
Publish Date: 2017-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmani käsittelee perusasteen alakoulun musiikin oppikirjoja lasten virsien ja hengellisten laulujen näkökulmasta. Tarkoituksenani on esitellä lasten virsien ja hengellisten laulujen esiintymistä musiikin oppikirjoissa 2000-luvun perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteita silmälläpitäen sekä musiikkikasvatuksen historiaan niitä peilaten. Lasten virret ja hengelliset laulut kuuluvat olennaisena osana koululaisen uskontokasvatukseen. Uskontokasvatus kouluissa on lakisääteistä, josta valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet antavat ohjeistuksen uskonnonopetuksen sisällössä. Lasten virret ja hengelliset laulut tukevat lapsille annettavaa uskontokasvatusta, sillä laulujen sanoman kautta esimerkiksi Raamatun kertomuksia tai kirkkovuotta on helpompi käsittää. Jotta nykypäivänä osaa ymmärtää koulun arvoja ja käytänteitä, on tärkeää tuntea kulttuurimme taustat. Lasten virsillä ja hengellisillä lauluilla on perinteikäs ja vahva historia suomalaisten koulujen laulutunneilla, ja täten myös koululaulukirjoissa. Musiikkikasvatuksen historian vaiheet nostan esille jaotellen ne aikaan ennen kansakoulua, kansakoulun syntymiseen sekä peruskouluun siirtymiseen. Koulujärjestykset, komiteanmietinnöt ja opetussuunnitelman perusteet eri vuosikymmeniltä tuovat esille millainen yhteiskunta, koululaulutunti tai koululaulukirjan sisältö on eri aikoina ollut. Historiakatsauksen jälkeen on hyvä ottaa vertailukohteeksi 2000-luvun perusopetuksen opetussuunitelman perusteet ja musiikin oppikirjojen sisältö. Opetussuunnitelma ja oppimateriaalit muuttuvat, kuten yhteiskuntamme, joten niiden päivittäminen ja tarkastaminen on erityisen tärkeää. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa musiikinopetuksen sisällössä ei erikseen mainita virsiä tai hengellisiä lauluja, mutta ne voidaan nähdä kuuluvan musiikinopetukseen kulttuurikasvatuksen näkökulmasta, jossa tavoitteena on muun muassa oppilaiden kulttuuristen ja uskonnollisten juurien tunteminen ja arvostaminen. Opetussuunnitelman perusteissa korostuu laaja-alainen osaaminen sekä oppiaineiden integroiminen, mikä tuo mahdollisuuksia oppiainerajat ylittävään opetukseen. Nykypäivänä lasten virret ja hengelliset laulut ovat siirtyneetkin suurelta osin uskonnonopetuksen yhteyteen, mistä opetussuunnitelman perusteetkin ohjeistaa. Tutkimukseni mukaan pääasiassa alkuopetukseen suunnatuissa musiikin oppikirjoissa esiintyy muutamia lasten virsiä ja hengellisiä lauluja, mikä kuvastaa musiikin oppiaineen tehtävää kulttuurin ja perinteen välittäjänä, esimerkiksi maamme juhlapyhiin liitetyissä lauluissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Liimatainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.