University of Oulu

Korvakuulolta soittaminen osana pianonsoiton alkeisopetusta

Saved in:
Author: Tekoniemi, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706032508
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Tekoniemi, 2017
Publish Date: 2017-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatintutkielma käsittelee korvakuulolta soittamista pianonsoiton alkeisopetuksessa. Aihetta lähestyn tarkastelemalla lapsen musiikillisen kehityksen vaiheita. Korvakuulolta soittamiseen liittyen otin tarkemmin käsiteltäviksi aihealueiksi improvisaation, vapaan säestyksen sekä Suzuki-metodin, jotka pyrin liittämään lapsen musiikillisen kehityksen alueisiin. Käyn läpi lapsen musiikillisen kehityksen vaiheita 11. ikävuoteen asti. Käsiteltäviksi musiikillisen kehityksen aihealueiksi olen valinnut lasten laulamisen ja kuuntelemisen kehittymisen sekä musiikillisten elementtien omaksumisen, jotka olen rajannut melodian, rytmin ja metrin sekä sointujen ja harmonian hahmottamiskyvyn kehitykseen. Kandidaatintutkielmani päälimmäinen tarkoitus on selvittää, millä tavalla korvakuulolta soittaminen voidaan konkreettisesti sisällyttää pianonsoiton alkeisopetukseen. Tähän kysymykseen vastatakseni valitsin viisi pianonsoiton oppimateriaalisarjaa, joista tarkastelen alkeisopetukseen tarkoitettuja teoksia. Näitä analysoidessani keskityn siihen, minkä verran niissä on käytetty korvakuulolta soittamista oppimisen ja opettamisen muotona. Tutkin oppikirjoista myös sitä, millä tavalla niissä on otettu huomioon improvisaatio ja vapaa säestys. Lisäksi tarkastelen Suzuki-metodiin kuuluvien pääpiirteiden mahdollista esiintymistä näissä kirjoissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Tekoniemi, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.