University of Oulu

Musiikki nuoren hyvinvoinnin edistäjänä

Saved in:
Author: Räisänen, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706032509
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Räisänen, 2017
Publish Date: 2017-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Käsittelen kandidaatin tutkielmassani musiikkia nuoren hyvinvoinnin edistäjänä. Itselleni musiikki on ollut tärkeä osa elämää lapsuudesta saakka, mutta erityisesti nuoruudessa musiikin positiivinen vaikutus hyvinvointiini on ollut merkittävää. Kiinnostus nuoruuteen ja nuoriin sekä kehityspsykologiaan innosti minua valitsemaan aiheen. Käsittelen musiikkia osana nuoren jokapäiväistä elämää — niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Tutkielmani perustuu nuoruudesta, musiikista, musiikkikasvatuksesta ja hyvinvoinnista tehtyyn kirjallisuuteen ja tutkimuksiin sekä muihin lähteisiin. Toisessa luvussa kerron nuoruudesta ihmisen elämänvaiheena: nuoruuden kehitystehtävistä, vaiheista ja kriiseistä sekä nuoren fyysisestä, kognitiivisesta ja sosiaalisesta kehityksestä. Nuoruus jaetaan kolmeen vaiheeseen, joita ovat varhaisnuoruus (11–14-v.), keskinuoruus (15–18-v.) ja myöhäisnuoruus (19–25-v.). Nuoruus on siirtymävaihe aikuisuuteen, jolloin ihmisen elämässä tapahtuu monia muutoksia. Nuoruudessa suhde vanhempiin etääntyy ja kaverit tulevat entistä tärkeämmiksi. Toisilla nuoruus sujuu mutkattomasti, kun taas toisilla voi ilmetä monia vaikeuksia. Musiikki voi olla apuna näissä vaikeuksissa. Kolmas luku sisältää tietoa musiikista nuoren elämässä. Koulussa tapahtuvan musiikkikasvatuksen lisäksi kerron vapaa-ajalla tapahtuvasta musiikkitoiminnasta, kuten opiskelusta taiteen perusopetusta tarjoavissa oppilaitoksissa ja vapaaseen sivistystyöhön kuuluvissa kansalais- ja työväenopistoissa. Nuoret harrastavat musiikkia myös kotona muun muassa musiikkia kuunnellen. Musiikkia kuunnellaan nuorten keskuudessa nykyään lähes missä tahansa tilanteessa, niin bussimatkoilla kuin läksyjen teon yhteydessä. Musiikkiharrastukset ovat yleisiä nuorten keskuudessa ja myös erittäin tärkeitä nuorille. Musiikki on tärkeä voimavara nuorille — niin vaikeiden tunteiden käsittelijänä, yhteenkuuluvuudentunteen luojana kuin rakkaana harrastuksena. Neljännessä luvussa määrittelen, mitä hyvinvointi pitää sisällään ja miten musiikki edistää nuoren hyvinvointia. Keskityn musiikin sosiaalistavaan, terapeuttiseen ja rentouttavaan vaikutukseen. Käsittelen myös musiikin avulla tapahtuvaa tunteiden säätelyä. Kandidaatintyöni päättää viidennen luvun pohdinta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Räisänen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.