University of Oulu

”Se on tiukkaa touhua oltava, koska musiikin tunnilla täytyy vallita hyvä järjestys ja kuri, koska muuten se menee ihan kaaokseks” : musiikinopettajan valta, auktoriteetti ja vastuu yläkoulussa

Saved in:
Author: Tolonen, Sanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706032511
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Tolonen, 2017
Publish Date: 2017-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmani käsittelee musiikinopettajan valtaa ja auktoriteettia sekä niistä seuraavaa vastuuta yläkoulun musiikin opetuksessa. Valta ja auktoriteetti ovat laajoja käsitteitä, joita voi määritellä useilla tavoilla. Keskityn työssäni muutamaan tärkeimpään vallan ja auktoriteetin käsitteeseen, jotka kuvaavat parhaiten musiikinopettajan arkea koulussa. Määrittelen työssäni suomalaisen musiikin opetuksen sekä vallan ja auktoriteetin käsitteet yleisellä tasolla, jonka jälkeen käsittelen valtaa ja auktoriteettia yleisesti opetuksessa. Musiikinopettajalla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin opettajilla, mutta musiikin tunneille ominainen soittimisto ja laitteisto tuovat lisähaasteita erityisesti opettajan vastuuta ajatellen. Olen valinnut tärkeimmiksi vallan käsitteiksi kurinpitoa, asemaa, arviointia ja henkilökohtaisia ominaisuuksia koskevat käsitteet. Nämä vallan muodot kuvaavat parhaiten yläkoulun musiikinopettajan monipuolisia työtehtäviä. Kurinpitovaltaa koskevat kysymykset ovat myös nousseet julkisuuteen kouluissa tapahtuneiden konfliktien seurauksena. Sen vuoksi käsittelen tutkielmassani myös julkisuuteen, sananvapauteen ja salassapitovelvollisuuteen liittyviä asioita. Opettajan auktoriteettia kuvaaviksi käsitteiksi olen valinnut virallisen, epävirallisen ja tiedollisen auktoriteetin käsitteet, koska niitä painotetaan useissa tutkielmaani varten lukemissani teoksissa. Opettajan vastuusta tuon esille erityisesti turvallisuutta koskevat asiat, koska musiikin tunneilla voi sattua esimerkiksi kuuloa vahingoittavia onnettomuuksia. Näitä onnettomuuksia voi estää sillä, että opettaja ottaa vastuuta musiikin luokan turvallisuudesta ja oppilaiden ohjeistamisesta. Valtaa ja auktoriteettia käyttäessä opettaja ei voi välttää vastuun kantoa. Opettajan valta on usein mielletty hankalaksi ja monimutkaiseksi kokonaisuudeksi monimutkaisten säännösten ja muuttuneiden lakien takia. Opettajan on kuitenkin hyvä olla perillä vallankäytön mahdollisuuksista ja rajoituksista, jotta opetus ja mahdolliset konfliktitilanteet sujuisivat mahdollisimman vaivattomasti. Vallankäyttöön liittyvien lakien tuntemus auttaa myös tiedostamaan tarpeellisia omaan ammattiin liittyviä oikeuksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanni Tolonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.