University of Oulu

Musiikkia harrastavan nuoren identiteetin kehitys

Saved in:
Author: Myrskog, Meri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706032513
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Myrskog, 2017
Publish Date: 2017-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintyöni käsittelee musiikkiharrastuksen vaikutuksia nuoren identiteetin kehitykseen. Avaan työssäni aluksi nuoruuden kehitysvaiheita kehityspsykologian näkökulmasta, sekä miten musiikki on nykyään osana nuoren elämää ja kokonaisvaltaista kehitystä. Sen jälkeen määrittelen identiteetin käsitteen ja esittelen siitä aiemmin tehtyä tutkimusta. Lopuksi selvitän aiempien tutkimusten avulla kuinka erilaiset musiikkiharrastukset voivat vaikuttaa nuoren identiteetin kehitykseen. Nuoruuden kehitys voidaan kehityspsykologian näkökulmasta jakaa neljään vaiheeseen, jotka ovat biologinen, kognitiivinen, sosiaalinen ja persoonallisuus. Identiteetin kehitys liittyy vahvasti nuoren persoonallisuuden kehitykseen, mutta myöskin sosiaalinen kehitys on siinä läsnä. Nuoret kuluttavat musiikkia valtavasti ja käyttävät sitä usein selvitäkseen kehityksellisistä haasteista. Musiikki on myös suuressa osassa nuorisokulttuureja ja nuorisomusiikki toimii näin nuoria yhdistävänä tekijänä. Identiteetin tutkimusta on tehty monella eri tieteenalalla ja se on siksi tutkimusalueena kovin hajanainen. Määrittelen luvussa identiteetin käsitteen suurimmilta osin psykologian näkökulmasta ja esittelen identiteetin tutkimuksen historiaa pääpiirteittäin. Seuraavaksi perehdyn laajemmin aiheen tutkimukseen musiikkikasvatuksen kentällä ja seuraavassa luvussa esittelen tarkemmin tutkimuksia musiikkiharrastuksen vaikutuksista identiteetin kehitykseen. Lukuisat tutkimustulokset osoittavat, että musiikki voi auttaa nuoren identiteetin kehitystä monin tavoin. Erilaiset musiikkiharrastukset tukevat nuoren identiteetin muodostamista ja rakentamista eri tavoin ja siksi monipuolinen musiikinharrastaminen tukee kokonaisvaltaisimmin identiteetin kehitystä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Meri Myrskog, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.