University of Oulu

Pienen julkisen rakennuksen korjaussuunnittelu : Hammarin Sähkö Oy

Saved in:
Author: Paavilainen, Marko1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 21.9 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706062572
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Paavilainen, 2017
Publish Date: 2017-06-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Arkkitehtuurin historia III -harjoitustyökurssin ohjelmatyön (451505A, 5 op) tarkoituksena oli laatia pienen julkisen rakennuksen korjaus- ja uudelleenkäyttösuunnitelma. Kohteena oli kevätlukukaudella 2017 Oulussa sijaitseva historiallinen Hammarin Sähkö Oy:n 50 rakentunut punatiilinen korttelikokonaisuus osoitteessa Ilmarinkatu 7, Limingantulli, Oulu. Ilmarinkadun korttelikokonaisuuden kolme puhtaaksimuuratuilla punatiileillä verhotut rakennukset oli suojeltu asemakaavassa sr-20 merkinnällä. Suomen vanhimman sähköliikkeen Hammarin Sähkö Oy:n omistuksessa olevat rakennukset ovat toimineet liike-elämän ja kaupankäynnin paikkoina. Ohjelmatyön lähtökohtana oli tutkia rakennuksia, niiden kerroksellisuutta, mitoittaa vanhoja rakenteita ja laatia valitun rakennuksen korjaussuunnitelma. Rakennuksen korjaussuunnitelmassa oli tarkoitus oppia sovittamaan nykyaikaisia vaatimuksia vastaava toiminta vanhaan rakennukseen sekä pohtia alkuperäisen ja uuden välistä suhdetta. Kohteeksi valikoitui Oulun lääninarkkitehti Knut Gustaf Strandbergin jälleenrakennuskaudella Limingantulliin pienteollisuusalueelle suunnittelema myymälärakennus. Rakennuksessa on toiminut mm. yrittäjä A. O. Messmanin 1950-luvun ensimmäisinä vuosina perustama Oulun Asfalttiliike Oy:n kattohuopatehdas. 1980-luvun lopussa tilojen omistajiksi tuli Hammarin Sähkö Oy, jonka historia jo itsessään on pitkä ja arvottamista ajatellen nostaa tontin rakennusten arvoa itsenään. Kandidaatin opinnäytetyö alkaa ryhmätyö osion esittelyllä. Ryhmätyöosiossa käytiin läpi niin alueen yleistä historiaa, tontin rakennusten (konttorirakennus, myymälärakennus ja varastorakennus) historiaa, Hammarin Sähkö Oy.n historiaa ja arvotettiin rakennukset. Samalla alueesta ja sen rakennuksista tehtiin säilyneisyyskartat (esim. asemapiirustus, pohjapiirustus jne.). Käsittelen kandidaatin opinnäytetyössäni ryhmätyöosiota sivusta 2 sivuun 12. Työnimi Hammarin Luminanssi viittaa myymälärakennuksen valovoimaisuuteen ja pinnan kirkkauteen, joka on ajan saatossa jäänyt ajallisen kerrostuman alle. Perspektiivikuva myymälärakennuksesta kuvaa suunnittelun tuloksena syntynyttä ratkaisua Ilmarinkatu 7:ltä päin katsottaessa. Hankesuunnitelmatasoinen suunnitelma ja tilaohjelma pyrkivät osittain sekä perusparannukseen että uusimiseen niin, että Hammarin Sähkö Oy:n vetovoimaisuus ja ainutlaatuisuus paistaa myös ulospäin kirkkaana. Tavoitteena on ollut pyrkiä 1950-luvun arkkitehtuurin arvojen (mm. viihtyisyys, rationaalisuus, koruttomuus, yksinkertaisuus, materiaalien aitous ja arkielämän mukavuus) esiin tuominen ja päivittäminen. Käsittelen suunnitelmaani sivusta 13 sivuun 23. Tilaratkaisuissa on pyritty tilojen selkeyttämiseen, keveyteen, tila-avaruuteen ja valoon arkkitehtuurin luojana. Julkiset, puolijulkiset ja yksityiset tilat on pyritty rajaamaan selkeästi omiksi tiloikseen. Asemapiirustuksessa niin itse käsiteltävää tonttia kuin pohjoisessa olevaa puistoakin on käsitelty. Myymälärakennuksen edustaa on kivetty alueen rauhoittamiseksi ja tilan saamiseksi myymälärakennuksen edustalle. Sisäpihalle johtavat portit on uusittu ja peltikatos purettu autopaikkojen tieltä. Myymälärakennuksen ensimmäisen kerroksen myymälä-, teknisiä- ja varastotiloja olen siirtänyt ja selkeyttänyt. Uusi tiski on sijoitettu keskemmällä myymäläaluetta. Huoltotilaa laajennetaan entisen toimisto- ja varastotilan suuntaan. Esityksessä olen pyrkinyt havainnollisuuteen ja selkeyteen sekä riittävään informaatioon suunnitelman ymmärtämiseksi. Toiseen kerroksen arkistotilat on muutettu työ- ja taukotiloiksi. Suunnitelmassa tiloihin on niin sijoitettu taukohuone, neuvotteluhuone, työskentelytilat kuin saniteettitilatkin. Tekstiosiossa on pohdittu työskentelytilojen mahdollista valaisemista. Rakennuksen julkisivut ovat muuttuneet vain hieman. Idän julkisivulle on sijoitettu IVKH rakennuksen eteläpäätyyn sisäpihan puolelle. Ikkunat ja ovet on uusittu. Läntisen julkisivun suurin muutos lienee sisäänkäynnin siirtyminen pohjoiseen käytöstä otetun oven kohtaan. Sisäänkäyntiä kattaa uusi teräsrakenteinen katos, joka on kannatettu ripustamalla. Nykyisestä oviaukosta on tehty näyttelyvitriini. Toisen kerroksen länsiseinään on asennettu iso takaa valaistu Hammarin Sähkö Oy:n kyltti, joka valaistaan takaa. Pohjoisen julkisivu osoittaa kuinka toisen kerroksen työskentelytilojen yhteyteen on tehty virkistäytymisparveke, joka toimii hätäpoistumisreittinä tarvittaessa. Sisustussuunnitelmassa on esitetty mahdolliset materiaalit koskien sisätilojen suunnittelua ja määritelty riittävän tarkasti halutun laadun varmistamiseksi. Tekstiosiossa esitellään mahdollista valaistusratkaisua ja läpikäyty huomioonotettavia asioita valaistusta koskien pintapuolisesti. Leikkaus A-A osoittaa myymälätilan tilallisuutta ja kuinka sisätilojen seinät on lämpörapatut valkoisiksi. Leikkaus B-B osoittaa, että vanhat portaat on korvattu uusilla teräsrakenteisilla portailla. Lisäksi mahdollisia valaistusratkaisuja on osoitettu tiloihin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marko Paavilainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.