University of Oulu

Pienen julkisen rakennuksen korjaussuunnittelu : Hammarin Sähkö Oy

Saved in:
Author: Poutanen, Jesse1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.7 MB)
Pages: 8
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706062574
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Poutanen, 2017
Publish Date: 2017-06-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Työn ensimmäinen vaihe oli ryhmätyönä tutkia Hammarin sähkö Oy:n historiaa ja myös selvittää Ilmarinkatu 7:ssä sijaitsevien rakennusten alkuperä. Kaupungin arkistokäynnillä tutkitun piirustusaineiston pohjalta oli selvitettävissä rakennusten ajallinen kerrostuminen sekä rakennusten alkuperäissuunnittelijoiden nimet. Tämän aineiston sekä Hammarin sähkö Oy:n henkilöstön haastattelujen perusteella kukin ryhmä sai laadittua kattavan aineiston sekä yrityksen, että tämän hallussa olevien rakennusten historiasta ja arvottaa kullekin ryhmälle jaettu rakennus. Ryhmätyön jälkeen yksilötyönä oli tarkoituksena suunnitella jollekin Hammarin sähkö Oy:n rakennuksista korjaussuunnitelma ja haluttaessa muuttaa tämän käyttötarkoitusta. Koska ryhmäni kohteena oli ollut varastorakennus, oli siitä kaikista luontevin alkaa tehdä omaa yksilötyösuunnitelmaa. Lähtökohtaisesti oman suunnitelmani ideana oli tuottaa rakennukselle käyttötarkoitus, joka sopii kaupungin osan miljööseen sekä itse kortteliin. Uutta käyttötarkoitusta toteuttavan yrityksen tulisi voida tulla hyvin toimeen Hammarin sähkö Oy -yrityksen toiminnan kanssa korttelitilassa. Tältä pohjalta oman harkintani ja suunnitteluni tuloksena tein rakennukselle suunnitelman palvella moottoripyöriä myyvän sekä huoltavan yrityksen yritystilana. Seuraavaksi tuli suunnitella varastoon tarvittavat muutokset, jotta rakennus olisi ominaisuuksiltaan sopiva uutta käyttötarkoitusta ajatellen. Varasto on tähän asti ollut kylmänä rakennuksena, joten osana suunnitelmaa oli saada siitä ympäri vuoden käytettävissä oleva, lämmitetty myymälärakennus. Lisäksi sen julkisivun tiiliverhouksen lähes alkuperäinen olemus, jonka tahdoin suunnitelmassa säilyttää, tuli kunnostaa heikon kuntonsa vuoksi. Suunnitelmassani sijoitin myymälätoiminnan pääosin ensimmäiseen- ja osittain toiseen kerrokseen. Jäljelle jäävän osan toisesta kerroksesta, varasin korjaamolle sekä henkilökunnan tiloille.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jesse Poutanen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.