University of Oulu

The development of the character of Lara Croft as manifested in the dialogue between her and other characters in the Tomb Raider reboot video game

Saved in:
Author: Paananen, Anniina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706072625
Language: English
Published: Oulu : A. Paananen, 2017
Publish Date: 2017-06-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
The purpose of this thesis is to examine the development of the character of Lara Croft by analysing her dialogue with four other characters in the video game Tomb Raider, from 2013. The four other characters are Conrad Roth, Samantha “Sam” Nishimura, Alex Weiss and Dr James Whitman. In analysing the dialogue, content analysis was used in order to discover common themes in Lara Croft’s relationships with the other characters. The themes found in the dialogue are strength, trust, affection, guilt and acceptance. These themes appear differently in her relationships, each of which revealing a different aspect of her development. The analysis of the dialogue shows Lara Croft’s development as a character as she grows from an inexperienced adventurer into a strong but withdrawn survivor.
see all

Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella Lara Croftin hahmon kehitystä analysoimalla hänen dialogiaan neljän muun hahmon kanssa videopelissä Tomb Raider vuodelta 2013. Kyseiset neljä muuta hahmoa ovat Conrad Roth, Samantha “Sam” Nishimura, Alex Weiss ja Dr James Whitman. Dialogin analysoinnissa käytettiin sisällönanalyysiä, joka paljasti yhteisiä teemoja Lara Croftin suhteissa muiden hahmojen kanssa. Teemat, jotka dialogista löytyivät, ovat vahvuus, luottamus, kiintymys, syyllisyys ja hyväksyntä. Nämä teemat ilmenevät eri tavoin hänen suhteissaan, joista jokainen paljastaa eri puolen hänen kehityksestään. Dialogin analyysi osoittaa Lara Croftin kehityksen hahmona, kun hän kasvaa kokemattomasta seikkailijasta vahvaksi mutta sulkeutuneeksi selviytyjäksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anniina Paananen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.