University of Oulu

The rhetoric of blame and bluster : an analysis of how Donald Trump uses language to advance his political goals

Saved in:
Author: Korhonen, Saku1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706072635
Language: English
Published: Oulu : S. Korhonen, 2017
Publish Date: 2017-06-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
In this thesis, I discuss Donald Trump’s political rhetoric using his tweets, a presidential debate between him and Hillary Clinton, and his inauguration speech, as material to identify the kind of typical elements that Trump uses in his rhetoric to drive his political agenda, and to influence the public’s perception of him. My main method in identifying these traits is political discourse analysis’ approach to critically reading texts. My main findings were that no matter the form of media, Trump relies on having political enemies to blame for the state of things in the US, and that he portrays himself as the right person to lead the country due to his lack of connections to the political establishment, as well as that Trump tries to manipulate the public’s opinion by discrediting anyone that criticizes him.
see all

Tämän tutkielman tarkoitus on tarkastella Donald Trumpin poliittista retoriikka. Aineistona tutkimustani varten käytän hänen twiittejään, vaaliväittelyä hänen ja Hillary Clintonin välillä, sekä Trumpin virkaanastujaispuhetta. Pyrin tunnistamaan ne keinot, joita Trump retoriikassaan käyttää poliittisen agendansa ajamisessa, sekä yleisön mielipiteen ohjailussa. Metodinani käytän poliittisen diskurssianalyysin lähestymistapaa tekstien kriittiseen lukemiseen. Tutkimustuloksistani käy ilmi, että oli kyse mistä median muodosta tahansa, Trump tarvitsee poliittisia vihollisia joita syyttää eri asioista ja että Trump pyrkii esiintymään oikeana henkilönä johtamaan maataan, koska hänellä ei ole kytköksiä perinteiseen valtaapitävään eliittiin. Trump pyrkii myös vaikuttamaan kansan näkemykseen hänestä saattamalla huonoon valoon kaikki ne tahot jotka kritisoivat häntä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Saku Korhonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.