University of Oulu

Yoda the powerful Jedi Master : perception of the character of Yoda in five of the first six Star Wars films

Saved in:
Author: Korkiakoski, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706082641
Language: English
Published: Oulu : I. Korkiakoski, 2017
Publish Date: 2017-06-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
The main aim of my research is to analyze the character of Yoda’s perception of others and himself, and other characters’ perception of him in two of the three original Star Wars trilogy films and all three of the prequel films. In my thesis, I used methods of film analysis, as well as discourse analysis. I analyzed the perceptions individually in different scenes from each film. The conclusions of my research are that the character of Yoda is a very central and significant character, and other characters, as well as himself, perceive him as wise and powerful. Although, Yoda is a powerful character, he is very humble, and values other character’s opinions and words.
see all

Tutkimukseni päätavoitteena on analysoida Yodan käsitystä muista hahmoista sekä hänestä itsestään että muiden hahmojen käsitystä Yodasta, kahdessa kolmesta alkuperäisestä Star Wars -elokuvasta sekä kaikissa kolmessa esiosaelokuvassa. Työssäni käytin elokuva-analyysin menetelmiä sekä diskurssianalyysiä. Analysoin käsityksiä erikseen jokaisesta elokuvasta eri kohtauksissa. Tutkimukseni johtopäätökset ovat, että Yoda on hyvin keskeinen ja merkittävä hahmo, ja muut hahmot, samoin kuin Yoda itse, pitävät häntä viisaana ja voimakkaana. Vaikka Yoda onkin voimakas hahmo, hän on hyvin nöyrä ja arvostaa muiden hahmojen mielipiteitä ja sanoja.
see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Korkiakoski, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.