University of Oulu

Oulun Nokkalan alueen asemakaava

Saved in:
Author: Saviaro, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 10.5 MB)
Pages: 5
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706132667
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Saviaro, 2017
Publish Date: 2017-06-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatin työni on asemakaavasuunnitelma Ouluun Nokkalan alueelle Oulujoen varteen. Suunnitelma perustana on olemassa olevat rakennukset ja -infastruktuuri sekä olemassa oleva kasvisto, kuten alueelle vahvan ominaispiirteen antavat männyt. Suunnitelma tiivistää alueen rakennetta ja luo urbaanin kylämiljöön. Uusi Nokkalan alue on luonnonläheinen urbaani kylä. Se on tiivis ja julkiseen liikenteeseen kannustava ympäristö, jota leimaa vahva kerroksellisuus niin ajallisesti, asuntotyypillisesti kuin sosiaalisesti. Suunnitelma luo pohjan monenlaisille asumismuodoille ja on mittakaavaltaan ihmisläheinen. Koin tärkenä säilyttää mahdollisimman paljon vanhaa rakennuskantaa ja hyödyntää jo olemassa olevaa tieverkostoa kuitenkaan kangistumatta täysin siihen. Pyrin kehittämään teiden päätteitä ja luomaan näkymiä joelle. Koin myös tärkeäksi säilyttää alueen yhteys Hintantien avulla toiselle puolelle Pohjantietä, sillä alue on valmiiksi eristetty rautatien ja useiden teiden toimesta. Halusin tehdä alueesta julkiseen liikenteeseen kannustavan. Ekologisista ja kaupunkitilallisista syistä en koe järkevänä kehittää liikennettä yksityisautoilun mukaisesti. Hintantie on alueen pääjoukkoliikennekatu ja muut kadut on toeteutettu jaettuna tilana kevyen liikenteen ja jalankulun kanssa. Olemassa oleva rakennuskanta on tyypeiltään hyvin monimuotoista. En halunnut jättää vanhaa rakennuskantaa ikäänkuin näytille vanhana ajanjaksona ja tuoda päälle yhdellä kaavalla toteutettua uutta asumista. Halusin alueen jatkavan kasvua orgaanisesti luoden uutta rakennuskantaa yhtä monimuotoisesti jakamatta aluetta uuteen ja vanhaan. Alueella on vahvana kontrastina pientalotakentaminen ja pitkät lamellimassat. Halusin tutkia niiden rajapintaa ja miettiä miten sopeutan yhteen pientalot ja suuret lamellimassat. Minua ovat viehättäneet suomalaiset puukaupungit ja kylänraitit sekä Keski-Euroopan keskiaikaiset kylät, joissa ei ole ollut vahvaa kaavoituspohjaa vaan kylä on muotoutunut ikäänkuin itsestään. Koin, että niiden tunnelma toisi nyt niin väljälle alueelle uudenlaista intiimiyttä. Alueen vahvuuksia ovat intiimiys, kerroksellisuus ja luonnonläheisyys. Suunnitelma vie aluetta eteenpäin viihtyisämpänä ja ekologisempana alueena.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Saviaro, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.