University of Oulu

Kulmahampaan aiheuttaman juuriresorption tarkastelu KKTT menetelmällä

Saved in:
Author: Lahti, Silja1; Mäkelä, Anniina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706152678
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lahti; A. Mäkelä, 2017
Publish Date: 2017-06-15
Thesis type: Other thesis
Tutor: Lähdesmäki, Raija
Reviewer: Lähdesmäki, Raija
Sipola, Annina
Description:

Tiivistelmä

Kulmahammas on varsinaisista pysyvistä hampaista yleisin puhkeamatta jäävä hammas. Sen etiologia on monitekijäinen ja edelleen hieman epäselvä, mutta joitakin mahdollisia syitä puhkeamishäiriölle on onnistuttu löytämään. Kulmahampaan poikkeava puhkeaminen on yleisempää naisilla ja sitä esiintyy enemmän ylä- kuin alaleuassa. Poikkeava puhkeaminen on usein unilateraalista.

Kulmahampaan poikkeavaa puhkeamista ennustavat useat kliiniset löydökset. Kulmahammas on palpoitavissa bukkaalisesta huulipoimusta 1.5 vuotta ennen puhkeamistaan, ja sen palpoiminen tulisi aloittaa toisten yläinkisiivien puhjettua suuhun. Kliinisen tutkimuksen lisäksi puhkeamatonta kulmahammasta tulee tutkia radiologisten tutkimusmenetelmien avulla. Yleisimpiä menetelmiä ovat PTG- ja KKTT-kuvaus. Poikkeavasti puhkeavan kulmahampaan hoitomuotoja ovat varhaishoito sekä ortodonttinen ja kirurginen hoito.

Poikkeavasti puhkeava kulmahammas aiheuttaa eniten juuriresorptiota viereisissä hampaissa, kun sen puhkeamissuunta on bukkaalinen tai palatinaalinen. Juuriresorptiota esiintyy usein lateraali-inkisiiveissä, mutta myös sentraali-inkisiivien juuriresorptio on mahdollista. Juuriresorptiota esiintyy eniten juuren apikaali- ja keskikolmanneksessa.

Oma tutkimuksemme käsitti 33 potilasta, jotka oli kuvattu KKTT-menetelmällä poikkeavasti puhkeavan kulmahampaan vuoksi vuosina 2011–2014. Tutkimuksessa havaitsimme, että poikkeavia kulmahampaita esiintyy enemmän tytöillä kuin pojilla. Hampaan puhkeamissuunta vaikuttaa sen aiheuttamaan juuriresorptioon, vakavuuteen ja sijaintiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Silja Lahti; Anniina Mäkelä, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.