University of Oulu

Opettajan äänenkuormitus ja melunhallinta luokassa

Saved in:
Author: Lehto, Hanna1; Leskelä, Viivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.4 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706152680
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Lehto ; V. Leskelä, 2017
Publish Date: 2017-06-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Niemitalo-Haapola, Elina
Pirilä, Sirpa
Reviewer: Niemitalo-Haapola, Elina
Vesa, Eeva
Description:
Äänenkuormittuminen ja sen haitalliset seuraukset, esimerkiksi äänioireet ja häiriöt, ovat yleisiä opettajilla (Cutiva ym., 2013; Martins ym., 2014; Rantala ym., 2015). Aiemmissa tutkimuksissa luokkatilojen toiminnanaikaisen äänitason on huomattu olevan yhteydessä äänen kuormittumiseen (Howard & Angus, 2001; Kristiansen ym., 2014). Äänenkuormituksen mittareina käytetään yleisesti äänen perustaajuuden, äänenvoimakkuuden ja fonaatioajan muutoksia (Dallaston & Rumbach, 2016; Rantala, 2001; Titze ym., 2003; Vilkman ym., 1999). Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko melunhallinnan keinoin vaikuttaa opettajan äänenkuormitukseen. Tutkimukseen osallistui kaksi alakoulun naisopettajaa luokkansa kanssa. Melunhallinta toteutettiin kahden intervention avulla: 1. parantamalla luokkien huoneakustiikkaa ja 2. toteuttamalla oppilaita ja opettajaa osallistava projekti. Projektin tavoitteena oli vähentää luokkatilanteiden toiminnanaikaista äänitasoa. Tutkimuksessa arvioitiin interventioiden vaikutusta luokkien äänitasoihin ja huoneakustiikkaan, sekä tarkasteltiin opettajien kokemuksia äänensä yleistilasta ja luokkatilojensa ääniympäristöstä. Opettajien äänenkuormituksen muutosta tarkasteltiin äänen perustaajuuden ja -voimakkuuden sekä fonaatioajan kautta. Huoneakustiset muutostyöt paransivat luokkien huoneakustiikkaa puheen selvyyden ja erotettavuuden osalta. Opettajien kokemukset luokkatilojen ääniympäristöstä parantuivat. Toisessa kohteista toiminnanaikainen äänitaso laski hieman akustoinnin jälkeen. Sen sijaan osallistava projekti ei muuttanut luokkien toiminnanaikaisia äänitasoja. Osallistava toiminta lisäsi opettajien tietoisuutta ympäristön äänistä. Melunhallinnan vaikutukset opettajien äänenkuormitukseen olivat vaihtelevia. Opettajien kokemukset äänen toimivuudesta ja puhumisen helppoudesta parantuivat. Opettajien mukaan puhuminen luokassa oli helpompaa ja äänen voimistamisen tarve oli vähentynyt akustoinnin jälkeen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna LehtoViivi Leskelä, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.