University of Oulu

Biologian tutkimuslähtöinen ja elämyksellinen oppiminen kasvitieteellisellä puutarhalla : opiskelijoiden kokemukset ja tutkimustaitojen kehittyminen projektin aikana

Saved in:
Author: Jääskelä, Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706172688
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Jääskelä, 2017
Publish Date: 2017-06-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pirttilä, Anna-Maria
Reviewer: Kuittinen, Helmi
Pellikka, Anne
Description:
Lukion ja peruskoulun uudet opetussuunnitelmat astuivat voimaan syksyllä 2016 ja ne toivat mukanaan monia uudistuksia opetukseen. Uusien opetussuunnitelmien lähtökohtana on tutkimuslähtöisyys, elämyksellisyys ja toiminnallinen oppiminen. Tutkimustyön tekeminen sekä tutkimusprosessiin tutustuminen ja siitä raportoiminen korostuvat molemmissa opetussuunnitelmissa. Etenkin biologian ainekohtaisessa opetussuunnitelmassa tutkimuksellisuuden rooli on korostunut, mikä on herättänyt opettajien keskuudessa paljon keskustelua siitä, kuinka tutkimuksellisuutta voisi lisätä opetukseen. Tämä tutkielma perustuu projektiin, jonka erään oululaisen lukion opiskelijat toteuttivat johdollani keväällä 2017. Tutkielma tehtiin yhteistyössä Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kanssa ja se on osa puutarhalla toteutettavaa hanketta. Projekti koostui opiskelijoiden vierailusta Oulun yliopiston kasvitieteelliselle puutarhalle sekä oman pienen kasvien solukkoviljelyyn liittyvän tutkimuksen toteuttamisesta. Puutarhalla vieraillessaan opiskelijat pääsivät tutustumaan puutarhan kasvihuoneisiin asiantuntijan johdolla ja kokeilemaan kasvien solukkoviljelyä osana omaa tutkimustaan. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen kokemus kasvihuonekierros, kasvien solukkoviljely ja tutkimuksen toteuttaminen opiskelijoille oli ja kuinka opiskelijoiden tutkimustaidot kehittyivät projektin aikana. Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, oliko tutkimuksen tekemisen mielenkiintoisena, hyödyllisenä tai haastavana kokemisella vaikutusta siihen, kuinka opiskelijoiden tutkimustaidot kehittyivät. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli myös tarjota ideoita siihen, kuinka tutkimuksellisuutta voitaisiin lisätä lukion biologian opetukseen. Opiskelijoiden työskentelyn perustana käytettiin tutkivan oppimisen menetelmää ja tutkimuksellisen oppimisen työtapaa. Tutkimukseen osallistui 64 opiskelijaa, jotka opiskelivat biologian ensimmäistä kurssia. Aineisto tutkimukseen kerättiin kyselylomakkeiden sekä tehtävien avulla. Tulosten mukaan opiskelijat kokivat kasvihuonekierroksen, kasvien solukkoviljelyn ja tutkimuksen tekemisen pääosin melko mielenkiintoiseksi kokemukseksi. Suurin osa opiskelijoista myös koki, että kasvihuonekierros, solukkoviljelyn kokeileminen ja tutkimuksen tekeminen oli heille hyödyllistä tulevaisuutta ajatellen. Opiskelijoiden mielestä tutkimuksen toteuttaminen ei ollut kovin haastavaa, mutta kysymys solukkoviljelyn haastavuudesta jakoi mielipiteitä. Suurin osa opiskelijoista koki, että solukkoviljely ei ollut kovin haastavaa, mutta toisaalta usea opiskelija koki sen melko haastavaksi. Tulosten mukaan opiskelijoiden tutkimustaidot paranivat tutkimusprosessin aikana. Tutkittaessa kokemuksellisuuden vaikutusta tutkimustaitojen paranemiseen havaittiin selvä korrelaatio hyödyllisyyden ja lopputehtävän pistemäärien kanssa. Tämän mukaan ne opiskelijat, jotka pitivät tutkimusten tekoa hyödyllisenä, menestyivät lopputehtävässä paremmin kuin ne, jotka eivät pitäneet tutkimuksen tekoa hyödyllisenä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Jääskelä, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.