University of Oulu

Sherlock Holmes from page to screen : adapting the invisible army

Saved in:
Author: Saarnisalo, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201708022721
Language: English
Published: Oulu : H. Saarnisalo, 2017
Publish Date: 2017-08-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
In this study, I aim to point to the marginalised position of the female characters in the original Sherlock Holmes stories. I then examine the development of the female characters in two adaptations Adventures of Sherlock Holmes and Sherlock, taking in consideration the cultural context affecting the adaptation of the characters. I concentrate on two female characters in particular; Mary Morstan and Irene Adler. I study how they are represented and portrayed, and subsequently, what ideals and attitudes those portrayals and representations reflect. I also analyse the position of the female characters more generally. I conclude that the original Sherlock Holmes stories distinctly reflect patriarchal social structures. In Adventures of Sherlock Holmes the female characters’ position is deteriorated as a result of the prevailing ideals in the 1980s–1990s. Lastly, in Sherlock the female characters are more fully developed, although the means of developing might in some cases be ineffective or misguided. Nonetheless, the development of the female characters in the more modern adaptation helps undo the patriarchal structures reflected in the original canon.
see all

Tässä tutkielmassa käsittelen Sherlock Holmes tarinoiden naishahmojen marginalisoitunutta asemaa. Tutkin myös näiden naishahmojen kehitystä kahdessa adaptaatiossa, Sherlock Holmesin seikkailut ja Uusi Sherlock, ottaen huomioon kulttuurillisen kontekstin vaikutuksen adaptoinnissa. Keskityn erityisesti kahteen naishahmoon: Mary Morstaniin ja Irene Adleriin. Tutkin kuinka heitä kuvataan ja mitä he edustavat, ja seurauksena, millaisia ihanteita ja asenteita he heijastavat. Lisäksi analysoin naishahmojen asemaa yleisemmällä tasolla. Johtopäätökseni on, että alkuperäiset Sherlock Holmes novellit heijastavat selkeästi patriarkaalisia sosiaalisia rakenteita. Sherlock Holmesin seikkailut -sarjassa naishahmojen asema heikkenee 1980–1990-luvun vallitsevien ihanteiden seurauksena. Lopuksi, Uusi Sherlock sarjassa naishahmoja on kehitetty kattavammin, vaikka tavat, joilla hahmoja on kehitetty, saattavat joissain tapaukissa olla tehottomia tai ajattelemattomia. Siitä huolimatta, naishahmojen kehitys uudemmassa adaptaatiossa auttaa patriarkaalisten rakenteiden purkamisessa, joita alkuperäisessä teoksessa esiintyy.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Saarnisalo, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.