University of Oulu

Avaruuskulmat ja avaruudellinen hahmottaminen lukion pitkässä matematiikassa

Saved in:
Author: Honkanen, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.4 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201708092740
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Honkanen, 2017
Publish Date: 2017-08-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hästö, Peter
Salmi, Pekka
Leinonen, Marko
Reviewer: Hästö, Peter
Salmi, Pekka
Description:
Tämä Pro Gradu -tutkielma sisältää avointa oppimateriaalia lukion pitkän matematiikan geometrian kurssille MAA3. Oppimateriaali on osa Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelman projektia luoda avoin oppikirja lukion pitkän ja lyhyen matematiikan geometrian kursseille. Tämän tutkielman oppikirjaosa koostuu kahdesta luvusta: kulma avaruudessa ja avaruudellinen hahmottaminen. Avaruuskulmat sisältävät suorien ja tasojen keskinäisiä suhteita ja niiden välisiä kulmia; avaruudellisessa hahmottamisessa keskitytään kolmiulotteisten kappaleiden kaksiulotteiseen mallintamiseen. Materiaali on suunniteltu ja rakennettu aiheisiin liittyvien didaktisten tutkimusten pohjalta, jotka ovat yleisesti osoittaneet oppilaiden osaamisen heikkoutta avaruusgeometriassa. Oppimateriaali pohjautuu vuonna 2015 Opetushallituksen laatimaan opetussuunnitelmaan ja didaktisten tutkimusten lisäksi sen muotoutumiseen ovat vaikuttaneet projektiryhmän itselleen asettamat tavoitteet sekä jo olemassa olevat pitkän matematiikan kurssin MAA3 oppikirjat. Luodussa oppikirjassa korostuu tutkimuksellisuus ja uusia asioita lähestytään usein pohdintatehtävien kautta. Tämä tutkielma koostuu oppimateriaalin perusteluosasta, oppimateriaalista, tehtävien vastauksista sekä opettajan oppaasta, jossa on lyhyesti avattu lukujen keskeisimmät asiasisällöt sekä pohdintatehtävien ideat.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Honkanen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.