University of Oulu

Suorakulmaisen kolmion trigonometria lukion matematiikassa

Saved in:
Author: Huotari, Henna-Riitta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201708092741
Language: Finnish
Published: Oulu : H.-R. Huotari, 2017
Publish Date: 2017-08-10
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hästö, Peter
Salmi, Pekka
Leinonen, Marko
Reviewer: Hästö, Peter
Leinonen, Marko
Description:
Tämä tutkielma on osa ryhmämuotoisesti tuotettua verkko-oppimateriaalia, joka koostuu lukion matematiikan geometrian oppisisällöistä. Lähtökohtana tutkielman toteutuksessa ovat lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaiset geometrian kurssien MAA3 (pitkä oppimäärä) ja MAB3 (lyhyt oppimäärä) tavoitteet ja sisällöt. Materiaalissa on huomioitu sekä lyhyen matematiikan kurssille että pitkän matematiikan kurssille suunnatut tavoitteet tehtäviä tarkoituksenmukaisesti eriyttäen. Oppikirjan ja tehtävien suunnittelun lähtökohdat ja lähestymistavat pohjautuvat Habits of Mind: An Organizing Principle for Mathematics Curricula -artikkeliin (Cuoco, Goldenberg & Mark; 1996), josta työskentelyä ohjaaviksi käsitteiksi valittiin seuraavat: tutkiminen ja kokeilu (experiment), ”kaavan haistelu” (pattern sniffing) ja kuvailu (describing). Opetusmateriaalin suunnittelua ohjasi lisäksi Collaborative Learning in Mathematics -artikkeli (Swan, 2006), josta työstettäviksi tehtävätyypeiksi valikoituivat luokittelua, arviointia sekä analysointia ja perustelua painottavat tehtävät. Tutkielman aihealueina ovat (lyhyen ja pitkän matematiikan) geometrian kurssien alkuosien asiat, eli suorat ja kulmat, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoras sekä koordinaatisto. Tutkielman rakenne on kolmiosainen. Ensimmäinen osio koostuu aiheen teoreettisesta tarkastelusta ja oppimateriaalin perusteluista, toinen osio on oppimateriaaliin liittyvä opettajan opas ja kolmas kokonaisuus käsittää opiskelijalle suunnatun oppimateriaalin. Teoriaosiossa tarkastellaan lukion opetussuunnitelman perusteiden asettamia vaatimuksia geometrian opiskelumateriaalille sekä perustellaan teoriaan nojautuen valittuja tehtäviä ja oppikirjassa esitettyjä opiskelijalle suunnattuja teoriaosioita. Opiskelijan oppimateriaali koostuu opetussuunnitelman tavoitteita tukevista teoriaosioista, pohdintatehtävistä sekä perustehtävistä. Opettajan oppaassa esitetään suuntaa-antava ajankäytön malli sekä esitellään oppimateriaalin pohdintatehtävien tavoitteita.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henna-Riitta Huotari, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.