University of Oulu

TIM561 2D-laserskannerin mahdolliset käyttötavat ja -kohteet

Saved in:
Author: Mattila, Jesse1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201708152748
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Mattila, 2017
Publish Date: 2017-08-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandityön aiheena on tutkia TIM561 -skannerin toimintaa ja esittää sille mahdollisia käyttötapoja ja -kohteita. Työ alkaa TIM561 2D laserskannerin ja SOPAS-käyttöliittymän toiminnan esittelyllä. Työssä esitellään skannerin lähettämää dataa ja muutamia skannerin tunnistamia komentoja. Työssä esitellään jo olemassa olevia 2D laserskannereiden käyttötapoja ja -kohteita. Työssä tutkitaan TIM561 -skannerin toimintaa pleksin läpi ja värin vaikutusta kohteen havaitsemiseen.
see all

The purpose of this bachelor’s work is to study TIM561 scanner’s function and present possible ways and targets of use for it. This work begins with presentation of TIM561 2D laser scanner’s function and SOPAS interface’s function. This work presents the data which the scanner transmits and few commands which the scanner recognizes. This work presents already existing 2D laser scanner’s ways and targets of use. This work studies how TIM561 scanner functions through glass and how color affects detection of the target.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jesse Mattila, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.