University of Oulu

Turvapuisto Pohjois-Suomen kävijäpalautteet 2014–2015 ja kehittämisehdotuksia niiden pohjalta

Saved in:
Author: Paukku, Eelis1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201708162749
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Paukku, 2017
Publish Date: 2017-08-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Työn tavoitteena oli selvittää turvapuiston toiminnan tuloksellisuutta vuosien 2014–2015 kävijäpalautteiden perusteella. Työn ongelmanasettelu oli melko avoin, koska kysymyksenasettelu laadittiin tarkemmin lomakkeiden tutkimisen jälkeen. Työn toisena tavoitteena oli löytää kehityskohteita turvapuiston toiminnasta, sekä tunnistaa turvapuiston vahvuudet työturvallisuuskoulutuksessa ja asiakkaiden tyytyväisyydessä. Tutkimusmenetelmänä oli lomaketutkimus ja tilastoanalyysi, lomakkeet tutkittiin ja niistä kerätty tieto muutettiin tilastoksi, jota analysoitiin erilaisin tavoin. Kyseiset tilastot pyrittiin tämän jälkeen peilaamaan todellisuuteen eli siihen, mitä tietoa turvapuistosta oli muutoinkin saatavilla. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta että turvapuiston vahvuudet ovat sen kouluttajien osaamisessa, sekä koulutustavassa. Turvapuiston heikkoudet taas olivat sen tiedottamisessa. Turvapuisto voi käyttää tuloksia hyvinkin pienten muutosten tekemiseen, jotka palautteiden perusteella voisivat lisätä asiakastyytyväisyyttä merkittävästi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eelis Paukku, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.