University of Oulu

Perheystävällisellä johtamisella lisää työhyvinvointia

Saved in:
Author: Kupsala, Anna-Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201708232761
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-M. Kupsala, 2017
Publish Date: 2017-08-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintyö tarkastelee perheystävällistä johtamista ja sen vaikutusta työhyvinvointiin. Työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet ovat lisääntyneet suomalaisessa yhteiskunnassa sekä työelämän vaatimusten kiristyessä että perhemuotojen moninaistuessa ja ketjuuntuessa. Työn ja perheen yhteensovittaminen koskettaakin lähes kaikkia työntekijöitä jossakin elämänvaiheessa, joten sen kehittäminen on työelämän ja työhyvinvoinnin kannalta ensiarvoista. Tutkimus on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka tutkimuskysymys on: ”Miten perheystävällistä johtamista voidaan edistää positiivisen psykologian avulla?” Keskeisenä teoriana on Barbara Fredricksonin Laajenna ja rakenna -teoria, joka nostaa esille erityisesti tunteiden merkityksen yksilön hyvinvoinnissa ja kognitiivisessa kehittymisessä sekä myönteisten tunteiden kumuloitumisen kierteen. Myönteisyys laajentaa ajattelu- ja toimintamalleja, rakentaa kestäviä henkilökohtaisia voimavaroja ja tuottaa siten optimaalista hyvinvointia, kukoistusta. Kukoistus heijastuu onnellisuutena perhe- että työelämässä. Perheystävällistä johtamista voidaan kehittää positiivisen psykologian näkökulmasta edistämällä myönteisten tunteiden kokemista kommunikaation, roolimallin ja henkilöstösuhteiden avulla. Johtaja voi tukea johdettavansa kehitystä vahvistamalla hänen voimavaroja, kykyjä, vahvuuksia ja onnistumisia. Keskeistä perheystävällisen johtamisen kehittämisessä on johtajan empaattinen läsnäolo työyhteisössä sekä hyvä itsetuntemus. Perheystävällisen johtamisen kautta lisääntynyt tasapaino työn ja perheen välillä kasvattaa yksilön kokemaa hyvinvointia ja parantaa hänen työkykyään. Kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta varmistaa varsin monipuoliset, asiantuntijoiden tutkimuksiin perustuvat lähteet. Tutkimustulokset ovat sovellettavissa henkilöstöjohtamiseen erilaisissa organisaatioissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Maija Kupsala, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.