University of Oulu

Uimaopetus peruskoulussa

Saved in:
Author: Hurskainen, Karri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201708232762
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Hurskainen, 2017
Publish Date: 2017-08-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Uimataito on kansalaistaito, joka antaa ihmisille monipuolisia mahdollisuuksia toimia ja harrastaa vedessä. Uimataidon tärkeydestä viestii hukkumiskuolemien sekä muiden veden äärellä tapahtuneiden onnettomuuksien määrä, joka on maailmanlaajuisesti edelleen merkittävän suuri. Hyvän vesiturvallisuustaidon omaavat ihmiset ovat avain hukkumiskuolemien ja vesitapaturmien vähentämiseksi. Tässä tutkimuksessa käsitellään uimaopetusta suomalaisen peruskoulun näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää uimaopetuksen sisältö ja tavoitteet sekä perehtyä siihen, miten koulut järjestävät uinninopetusta oppilailleen. Lisäksi tutkimuksessa perehdytään uinninopetuksen historiaan, hukkumistilastoihin sekä kansallisiin uimataitoraportteihin. Tutkimuksessa vertaillaan myös erilaisia koulu-uimaopetusjärjestelmiä. Tutkimusmenetelmänä tässä tutkimuksessa käytetään kirjallisuuskatsausta, jossa vertaillaan eri lähteitä ja niiden tutkimustuloksia. Uimaopetukseen on olemassa laajalti monipuolisia opetusmateriaaleja ja lähteitä. Tutkimuksia aiheeseen liittyen on tehty kansallisella tasolla etenkin uimataidosta ja hukkumistilastoista. Kansainvälisellä tasolla tutkimusta tehdään jatkuvasti vesiturvallisuudesta sekä hukkumiskuolemien ehkäisemisestä. Suomessa uimaopetusta järjestetään kuntien, uimaseurojen ja koulujen toimesta. Tavoitteena uimakouluissa on opettaa ihmisille uimataitoa ja vesiturvallisuutta. Uimaopetus on huomioitu myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ainoana tarkkana taitona, jota tulisi opettaa koulussa. Kansallisella tasolla koulujen uimaopetusjärjestelmissä on paljon vaihtelua. Tietyissä kunnissa koulut järjestävät uimaopetusta vuosittain kaikille oppilaille. Toisaalla uimaopetusta ei ole saatavilla kouluissa lainkaan. Koulujen uimaopetuksen järjestämiseen vaaditaan paljon erilaisia resursseja.
see all

Subjects:
Copyright information: © Karri Hurskainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.