University of Oulu

Työikäisten krooniset subduraalihematoomat Oulun yliopistollisessa sairaalassa

Saved in:
Author: Seppä, Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201708252764
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Seppä, 2017
Publish Date: 2017-08-25
Thesis type: Other thesis
Tutor: Majamaa, Kari
Heula, Anna-Leena
Reviewer: Annunen-Rasila, Johanna
Kumpulainen, Timo
Description:
Työikäisten potilaiden krooninen subduraalihematooma (CSDH) jää usein etiologialtaan epäselväksi. Beck ym. (2014) esittivät tutkimuksessaan, että spinaalinen likvorvuoto voi olla CSDH:n etiologinen tekijä alle 60-vuotiailla potilailla. Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää CSDH:n kliinisiä piirteitä ja etiologisia tekijöitä Oulun yliopistollisessa sairaalassa alle 60-vuotiailla potilailla. Erityisesti halusimme tutkia spinaalisen likvorvuodon osuutta CSDH:n etiologisena tekijänä. Tutkimuksessamme kerättiin ne korkeintaan 60-vuotiaat potilaat, joita oli hoidettu vuosina 2008–2014 Oulun yliopistollisessa sairaalassa kroonisen tai subakuutin subduraalihematooman vuoksi. Tarvittavat potilastiedot kerättiin retrospektiivisesti sähköisestä ESKO-potilastietojärjestelmästä ja analysoitiin. Yhteensä tunnistettiin 97 korkeintaan 60-vuotiasta potilasta, jotka olivat olleet hoidossa CSDH:n vuoksi. Spinaalista likvorvuotoa epäiltiin spinaalikanavan MRI-tutkimuksen pohjalta CSDH:n etiologiseksi tekijäksi neljällä potilaalla (4 %). Spinaalinen likvorvuoto on mahdollinen etiologinen tekijä CSDH:n taustalla alle 60-vuotiailla. Tällä hetkellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa työikäisen CSDH-potilaan spinaalialueen kuvantaminen ei kuulu rutiinitutkimuksiin, joten luultavasti spinaalisen likvorvuodon todellinen osuus CSDH:n etiologisena tekijänä on suurempi kuin tässä tutkimuksessa on havaittu. Työikäisen bilateraalinen CSDH:n taustalta tulisi etsiä aktiivisesti spinaalista likvorvuotoa käyttäen spinaalikanavan kuvantamismenetelmiä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sofia Seppä, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.