University of Oulu

Kasvojentunnistussovelluksen haasteet lisätyn todellisuuden sulautetussa järjestelmässä

Saved in:
Author: Martinviita, Mikael1; Meisalmi, Anssi1; Niittyviita, Sampo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201708302768
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Martinviita; A. Meisalmi; S. Niittyviita, 2017
Publish Date: 2019-04-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis subtype: Kurssisuoritus
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan reaaliaikaisen lisätyn todellisuuden kasvojentunnistussovelluksen haasteita sulautetuissa järjestelmissä. Merkittävimmät haasteet liittyvät reaaliaikaisuuden toteuttamiseen säilyttäen samalla hyvä kuvanlaatu ja sovelluksen tarkoituksenmukaisuus. Työtä varten kehitetty kasvojentunnistussovellus testattiin Raspberry Pi -tietokoneella. Tarkkailun kohteena olivat sovelluksen suorituskyky ja tunnistustarkkuus, sekä Raspberry Pi:n kaltaisen tietokoneen soveltuvuus sovelluksen alustana.

Testit havainnollistavat sovelluksen toteutukseen vaikuttavien ratkaisujen merkitystä sovelluksen suorituskykyyn. Nämä vaatimukset täyttävä reaaliaikainen lisätyn todellisuuden sovellus tarvitsee tarkkaa kuvankäsittelyä, hyvää kuvanlaatua sekä mobiilisuutta. Sulautettu järjestelmä tarvitsee optimointia, reaktiivisuutta ja pientä kokoa. Kehitetty sovellus tunnistaa videokameran kuvasta ihmisen kasvot, piirtää kasvojen päälle grafiikkaa ja toistaa tehostetun kuvan reaaliaikaisesti käyttöliittymän kautta. Sovellus hyödyntää Raspberry Pi -kosketusnäyttöä ja Raspberry Pi -kameraa, sekä tietokonenäköä varten koottua kirjastoa OpenCV.

Sovellus ja alusta yhdessä eivät täyttäneet kaikkia suorituskyvyn vaatimuksia. Metrin etäisyydellä sovellus kykeni 99,9 %:n tunnistustarkkuuteen alhaisellakin resoluutiolla, mutta etäisyyden kasvaessa tunnistustarkkuus pieneni lähes täysin lineaarisesti kolmeen metriin, jossa se ei enää kyennyt tunnistamaan yhtään kasvoa kuvamateriaalista. Parhaimmillakin olosuhteilla ruudunpäivitysnopeus valitettavasti ei riittänyt toistamaan kolmeakymmentä kuvaa sekunnissa. Pienimmällä 144p resoluutiolla se oli kaksikymmentä kuvaa sekunnissa ja suurimmalla 720p resoluutiolla se oli kolme kuvaa sekunnissa. Raspberry Pi ei testien perusteella sovi reaaliaikaisen lisätyn todellisuuden sovelluksen alustaksi.

Face recognition application in augmented reality embedded system

Abstract

In this research, the challenges of real time augmented reality application are inspected, while software is developed for embedded systems. The most significant challenges consider simultaneous implementation of real time application, high image quality and purposefulness of the software. For the purpose experimentation in this research, a face recognition software was developed and tested with Raspberry Pi 2 single board computer. Under examination were performance and face recognition accuracy of the application.

The experiments illustrate the effect on the performance of the software for the implementation choices’ of the software. A real time augmented reality software, which passes these criteria, requires accurate image processing, high image quality and mobility. Embedded systems, on the other hand, require optimization, reactivity and small size. The developed software recognizes faces from image produced by the Raspberry Pi’s video camera, draws graphic on the faces and plays the enhanced image in real time from the user interface. The software utilizes Raspberry Pi touchscreen and Raspberry Pi camera, as well as a computer vision library called OpenCV.

In the research, the software does not pass an acceptable level of performance using Raspberry Pi 2 single board computer. In one meter’s distance, the software achieved face recognition accuracy of 99.9 %, yet, while increasing the distance, the face recognition accuracy diminished nearly in a linear fashion until three meters, in which the face recognition accuracy was zero. Additionally, while the image size grew larger, FPS was reduced exponentially. Even with the best conditions the FPS was low, for the smallest resolution, 144p, the FPS was 20 and for the largest, 720p, resolution the FPS was three.

see all

Note: Kandidaatintyö. Tekijä: Anssi Meisalmi. Kurssisuoritus tekijöille Sampo Niittyviita ja Mikael Martinviita.
Bachelor's thesis by Anssi Meisalmi. Completion of the course accredited to Sampo Niittyviita and Mikael Martinviita.
Subjects:
Copyright information: © Mikael Martinviita; Anssi Meisalmi; Sampo Niittyviita, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.